Tagged: กิจกรรมการศึกษาดูงานของสมาคมผ้าไทย

กิจกรรมการศึกษาดูงานของสมาคมผ้าไทย

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำโดย คุณชมพร ธเนศนิตย์ ซึ่งเป็นคณะทำงานในสมาคมผ้าไทย สมาคมผ้าไทย จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งพิเศษขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5