กิจกรรมการศึกษาดูงานของสมาคมผ้าไทย

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำโดย คุณชมพร ธเนศนิตย์ ซึ่งเป็นคณะทำงานในสมาคมผ้าไทย สมาคมผ้าไทย จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งพิเศษขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5

เยี่ยมชมหมู่บ้านไทยวนที่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ผู้เยี่ยมชมจะได้ศึกษาวิธีการย้อมผ้าและเย็บผ้าซึ่งช่างทอได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษและได้อนุรักษ์ไว้เป็นเวลาหลายปี ด้วยทักษะฝีมือช่างที่ยอดเยี่ยมทำให้พวกเขาได้รับรางวัลมากมายจากการเข้าร่วมการแข่งขันทอผ้าทั่วประเทศ ในวันสุดท้ายจะเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าของชาวไทพวนในจังหวัดสุโขทัยที่ใช้เทคนิคการย้อมผ้าชนิดพิเศษโดยการนำผ้าไปหมักโคลน ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมผ้าไทย สำหรับสมาชิก จำนวน 16,500 บาท พักรวม 2 ท่าน และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จำนวน 17,500 บาท พักรวม 2 ท่าน (สำหรับห้องพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวน 2,000 บาท)

ผู้ที่สนใจจะต้องชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อสำรองการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมผ้าไทย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมอาหาร (พร้อมกาแฟ ชาและน้ำเปล่า) และค่าพาหนะทางบก สำหรับการสำรองการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมผ้าไทย กรุณาติดต่อที่อีเมล์ : bkk.tts@gmail.com

(โปรดทราบ – จำกัดจำนวนสูงสุด 10 ท่านเท่านั้น ยังมีที่ว่างสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้)

รายละเอียดการชำระเงินผ่านธนาคาร:
สมาคมผ้าไทย ธนาคารกสิกร สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี: บัญชีปัจจุบัน 0261 104741
ที่อยู่ – 430/6-10 สยามสแควร์ ซอย 3 ถนนพระราม 2 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
*(หมายเหตุ กรุณาส่งสำเนาการชำระเงินไปที่อีเมล์สมาคมผ้าไทย – bkk.tts@gmail.com – พร้อมด้วยชื่อ-นามสกุลของท่าน วันที่ชำระเงิน และชื่อธนาคารของท่าน)

กำหนดการเดินทาง

วันศุกร์ – นัดพบกันเวลา 5.30 น. ที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางไปพิษณุโลกเวลา 6.30 น. ด้วยเที่ยวบิน DD8400 สายการบินนกแอร์ ถึงจุดหมายปลายทางเวลา 7.20 น.

รับประทานอาหารเช้า

เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้า 2 แห่งที่บ้านน้ำอ่าง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้หญิงในหมู่บ้านได้อนุรักษ์หัตถกรรมการทอผ้าที่ซับซ้อนเอาไว้

รับประทานอาหารกลางวัน

เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไทยวนที่เมืองลับแลและหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อชมคอลเล็คชั่นผ้าจกไทยวนเก่าแก่ซึ่งเชื่อกันว่ามีอายุราว 200 ปี

รับประทานอาหารค่ำ

เข้าพักที่โรงแรมสีหราชในจังหวัดอุตรดิตถ์

วันเสาร์ – รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าและย้อมผ้าที่บ้านฟากท่า ที่ตั้งอยู่ห่างจากประเทศลาวประมาณ 40 กิโลเมตร ภายในหมู่บ้านยังมีการเก็บรักษากี่ทอผ้าแบบล้านช้างดั้งเดิมเอาไว้อย่างดี รับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้าน

เดินทางไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเพื่อเยี่ยมชมแหล่งเตาเผาสังคโลกและพิพิธภัณฑ์สวรรคโลก

รับประทานอาหารค่ำ

เข้าพักที่สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท

วันอาทิตย์ – รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไปที่บ้านนาต้นจั่นเพื่อศึกษาดูงานวิธีการย้อมผ้าโดยการใช้โคลนหมักรับประทานอาหารกลางวัน

หลังรับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดมหาธาตุ และวัดศรีชุม

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าของนักสะสม มีผ้าซิ่นตีนจกเก่าแก่ให้ชมเป็นจำนวนมาก เดินทางไปที่สนามบินสุโขทัย

เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยเที่ยวบิน PG214 สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.45 น.

สมาคมผ้าไทยขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆตามสมควร
สำหรับผู้ที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: bkk.tts@gmail.com หรือ wipawee.t@tilleke.com

You may also like...