รางวัลเพชรในเพลงประจำปี 2555

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และรางวัลเพชรในเพลงประจำปี 2555 พร้อมเข้ารับโล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี วันที่ 29 กรกฎาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ประจำปี 2555 กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยจากทุกสาขาอาชีพ ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 4 ประเภท ประกอบด้วย รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ ผศ.ดร.คมคาย นิลประภัสสร นายอำพล สุวรรณธาดา ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น น.ส.นิตยา อรุณวงศ์ และนายภิณโญ รุ่งสมัย ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น น.ส.พรพิมล เฟื่องฟุ้ง(เปาวลี) นายกลิ่น คงเหมือนเพชร ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ มูลนิธิซิเมนต์ไทย และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด รางวัลโครงการประกวดเพลง(เพชรในเพลง) ที่มอบให้กับผู้ประพันธ์ นักร้อง ที่ออกเสียงได้ถูกต้อง ตามอักขระภาษาไทย ได้แก่ รางวัลผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต เพลงชมทุ่ง โดยนายสมส่วน พรหมสว่าง (เพลิน พรหมแดน) ประพันธ์เพลงดีเด่น เพลงวันเพ็ญ โดยนายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ รางวัลขับร้องเพลงดีเด่น เพลงผู้ปิดทองหลังพระ นายยืนยง โอภากุล(แอ๊ด คาราบาว) เพลงตามรอยพระราชา นายธงไชย แมคอินไตย์ เพลงวันเพ็ญ นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์) เพลงชีวิตคู่ น.ส.ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) เพลงเข็ดรักจากเจ้าพระยา นายสร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจะเข้ารับโล่รางวัล จากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

_____________________________

ขอบคุณข่าวและภาพจาก

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th  และ  http://www.welovegrammy.com/news_gpb.html

You may also like...