Tagged: การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

การแสดงผลงานศิลปะนานาชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแสดงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดแสดงผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์และวาดเส้นที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจากศิลปินทั่วโลกจำนวน 149 ชิ้น