โกเมนทร์ สารพิมพา

ศิลปินรุ่นใหม่ มากฝีมือ จากรั้วแดงดำ ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับทุนเรียนดี “ก่อเกียรติ แย้มมีศรี” นายกสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง ในพระอุปถัมภ์ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา

Exhibition :
2532 :
– การแสดงงานศิลปกรรมนักศึกษาอาชีวศึกษา ณ ศาลาว่าการกลาง ขอนแก่น
2547 :
– ร่วมแสดงโปสเตอร์ต่อต้านภัยเอดส์ ณ อาคาร 100 ปี จุฑาธุช มทร.เพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
– Convoy for kids (Organized by Subcommittee transportation&Logistics of Australian-Thai Chambe
ศิลปกรรมเพื่อเด็กมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
2548 :
– แสดงงานศิลปกรรม Street of Art ณ ซีคอนสแควร์ กรุงเทพมหานคร
– แสดงงานศิลปรรม ลานศิลปะ ณ Impact arena เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
– แสดงงานศิลปกรรม NUDE ณ หอศิลป์เพาะช่าง มทร.เพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
– แสดงงานศิลปนิพนธ์ ณ หอศิลป์เพาะช่าง มทร.เพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
2550 :
– ภาพประกอบโปสเตอร์ พฤติกรรมมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
– ออกแบบหัวหนังสือ อพวช. สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2551 :
– แสดงศิลปกรรม open Arts ณ Aorkanai’s gallery กรุงเทพมหานคร
– แสดงศิลปกรรม Jam ณs 88 gallery จตุจักรพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
2552 :
– Convoy for kids (Organized by subcommittee transportation & logistics of Australian-Thai Chambe
ศิลปกรรมเพื่อเด็กมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ พิพิธภัณฑ์การบินกองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม 8 noodles ณ Aorkanai’s gallery กรุงเทพมหานคร
– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม 8 noodles ณ Bann Pittalew art gallery อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– เขียนบทความ “ศิลปะกับวิทยาศาสตร์” ในวารสาร อพวช. สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
– แสดงงานศิลปกรรม Retro romance ณ Neuf bar and gallery พหลโยธิน 9 กรุงเทพมหานคร
– แสดงเดี่ยวงานศิลปกรรม “สารัตถะแห่งธรรมชาติ” (Ontology of Nature) ณ Aorkanai’s gallery กรุงเทพมหานคร
2555 :
-8th Visual Arts Exhibition. The Nature Series. ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร
-แสดงศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 “The 1st Contest of Contemporary Arts on the Basin of the Mae Khong River” ณ สำนักงานสถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Self-portrait

ราชพฤกษ์ 2

ติดต่อ โกเมนทร์ สารพิมพา
Email : spicyjiab@gmail.com

You may also like...