รู้สึกนึกคิด

“รู้สึกนึกคิด” เล่มนี้ เป็นการรวมผลงานด้านศาสนาและปรัชญา ซึ่งกระจัดกระจายตามที่ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร

เพื่อชีวิตที่มีความหมาย มีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี องค์ประกอบสำคัญของชีวิต คือความรู้สึกนึกคิด หากผู้ใดประสงค์จะเรียนรู้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรก็พึงฝึกสติตาม เพ่งพินิจความรู้สึกนึกคิดของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตประจำวัน ทำตนเป็นผู้ดู ไม่เป็นผู้แสดง ไม่เป็นผู้กำกับเวที ปล่อยให้ความคิดแสดงบทบาท

จากคอลัมน์ : ชวนอ่าน
หนังสือพิมพ์สยามโพสต์
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2537

ผู้เขียน :  ระวี ภาวิไล 
ISBN :
9741400675
สำนักพิมพ์ : ผีเสื้อ
ปก : ปกอ่อน
ราคา :  89  บาท
ติดต่อ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 4/4 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-4366-602
อีเมล์ :
< bflybook@bflybook.com>
เว็บไซต์ : http://www.bflybook.com/

You may also like...