ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม

นาย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
เกิดวันที่  2 มีนาคม พ.ศ.2521


ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวิทยาลัยในวังชาย ช่างปั้น รุ่นที่ 10 กรุงเทพฯ
พ.ศ.2542   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวิทยาลัยในวังชาย ช่างเขียน รุ่นที่ 11 กรุงเทพฯ
พ.ศ.2543-2546  ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พ.ศ.2552–2555  ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะไทย) ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (2542 –2555)
พ.ศ.2542  งานครบรอบ 100 ปีพระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพฯ
พ.ศ.2547  นิทรรศการ จินตลักษณ์ศิลปะไทย ณ ห้องเบญจสิริ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพฯ
พ.ศ.2547-49,51,53  นิทรรศการจิตกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 26,27,28,30 และ 32 กรุงเทพฯ
พ.ศ.2550  ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ
พ.ศ.2554  จิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ
พ.ศ.2554   นิทรรศการ จิตภาพไทย ณ แกลเลอรี ปาณิศา จ.เชียงใหม่
พ.ศ.2555  นิทรรศการ Folk Modern ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี จ.นครปฐม
พ.ศ.2555 นิทรศศการศิลปะ “พุทธศิลป์อีสาน” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ (2544 –2555)
พ.ศ.2544  นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พ.ศ.2554  ได้รับทุน  มูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
พ.ศ.2554  รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33 กรุงเทพฯ
พ.ศ.2555  รางวัลที่ 1 เหรียญทอง  จิตรกรรมไทยแบบประเพณี นิทรรศการจิตกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 34 กรุงเทพฯ

 

You may also like...