วันวานที่บ้านริมคลอง

เดิมทีเป็นคนต่างจังหวัด เติบโตมากับลำคลอง สวน ท้องไร่ท้องนา ความรู้สึกผูกพันได้ก่อขึ้นอย่างไม่รู้ตัวมาตลอดเวลา เมื่อโตขึ้นได้เรียนศิลปะ สามารถถ่ายทอดเป็นผลงานได้จึงคิดถึงความเป็นบ้าน บ้านริมคลอง วิถีชีวิตของคน

โครงสร้างของบ้านเรือน แสงที่ทอดลงไปบนฝาบ้าน ดูแล้วรู้สึกคิดถึงอดีตที่ผ่านมา ชีวิตผู้คน ต้นไม้ ดอกไม้ใบหญ้า และส่วนประกอบอื่นๆที่ทำให้ดูมีชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดเป็นผลงานกว่า 50 ภาพ เพื่อจัดแสดงต่อสาธารณะ

เป้าหมาย  :  จากการได้เห็นคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความไม่เที่ยงของคน เช่น ความสุข ความทุกข์ ความเจ็บป่วย คนเราเมื่อไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็มีความสุขแล้ว เหมือนคำที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ และได้มารู้จักกับอาจารย์หมอศิริพร คุณาไทย ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ทำให้ได้เห็นถึงความทุกข์ความเจ็บป่วยของผู้คนอีกมากมายที่รอการรักษาอยู่ จึงตั้งใจมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพให้กับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยของโรงพยาบาลเด็ก เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาอยู่ ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่เราทำได้ แต่ก็ตั้งใจทำด้วยความเต็มใจและทำอย่างสุดความสามารถเท่าที่ทำได้

พิธีเปิดนิทรรศการ : วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555   เวลา 18.30 น. โดย นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)เป็นประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการ : “วันวานที่บ้านริมคลอง”
ศิลปิน : ไพรวัลย์ ชัยรัตน์
วันที่ : 27 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

You may also like...