เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร

สำรวจเบื้องหลังสังคมเศรษฐกิจในยุคทุนนิยม โลกาภิวัตน์ เสรีนิยมใหม่ เมื่อเอ่ยคำว่า “เศรษฐกิจ” หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ดูเป็นเรื่องวิชาการหนักๆที่คนทั่วไปคง “อ่านไม่รู้เรื่อง ฟังไม่เข้าใจ” เป็นเหมือนยาขมที่อยากหลีกลี้ไปให้ไกล

แต่แท้จริงแล้ว เศรษฐกิจล้วนเกี่ยวพันกับชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างการดูแลรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว ค่าจ้างขั้นต่ำของคนหาเช้ากินค่ำ ข้าวของขึ้นราคา น้ำมันแพง ไปจนถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและในระดับโลก โดยเฉพาะในโลกทุนนิยมเสรีเช่นในปัจจุบัน ที่ “เศรษฐกิจนำหน้าการเมือง” ทำให้เรายิ่งควรต้องให้ความสนใจและรู้เท่าทันเรื่องหลักเศรษฐกิจมากขึ้น

หนังสือที่รวมบทความวิพากษ์สังคมและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมา ด้วยหวังจะให้ทุกคนได้รู้เท่าทันและใส่ใจเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในระบบทุนนิยม

ผู้เขียน : ดร.ปกป้อง จันวิทย์
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9786167080383
สำนักพิมพ์ :   อมรินทร์
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...