ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ ยิ่งใหญ่ที่สุดกับประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการ ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ ๙  โดยมีศิลปิน ภัณฑารักษ์ และผู้มีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะ และผู้สนับสนุนงานศิลปะร่วมเป็นเกียรติ พร้อมทั้งร่วมลงนามแสดงเจตจำนงสืบสานศิลปะไทยสู่สากล

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา โดยเป็นนิทรรศการที่มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ ๗ ทศวรรษแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะไทย   จัดแสดงถึงวันที่ ๔ พ.ย. นี้

นิทรรศการ “ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ ๙ จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เป็นนิทรรศการครั้งสำคัญที่มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ ๗ ทศวรรษแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “องค์อัครศิลปิน” แห่งสยามประเทศ ประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ในรูปแบบที่หลากหลาย มากกว่า ๓๐๐ ชิ้น จากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและศิลปินร่วมสมัยเกือบ ๓๐๐ ท่าน พร้อมข้อมูลทางวิชาการที่น่าสนใจ ตลอดจนการนำเสนอลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญทางศิลปะของไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชียและซีกโลกตะวันตก เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของวงการศิลปะอันมีคุณค่า


ผลงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้มีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานจัดวาง และศิลปะแนวทดลอง คัดสรรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลป์ และภัณฑารักษ์ผู้มีชื่อเสียงในระดับสากล พร้อมด้วยทีมภัณฑารักษ์ชั้นแนวหน้า คือ คุณลักขณา  คุณาวิชยานนท์, คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์, คุณกฤติยา  กาวีวงศ์, คุณปกรณ์  กล่อมเกลี้ยง และ คุณนิกันต์ วะสีนนท์

 

You may also like...