ท่าเตียน

เรื่องราวการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์ ซึ่งเป็นเหตุให้บริเวณที่สู้รบกันเกิดเพลิงไหม้วอดวายราบเลี่ยนเตียนโล่ง อันเป็นสาเหตุให้ย่านนั้นมีนามว่า “ท่าเตียน” โดยเล่าเรื่องผ่านคำบอกเล่าของ “ผีบ้า” ที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดหลังวัดโพธิ์ ในแผ่นดินรัชการที่สี่

ละครนำเสนอปัญหาความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบสิ้นของคนที่ต้องการให้ได้มาซึ่งอำนาจ ซึ่งในที่สุดแล้วผลกระทบก็ตกอยู่กับคนตัวเล็กๆในสังคม ทั้งหมดสื่อสารผ่านนาฏศิลป์ร่วมสมัย,ดนตรีร่วมสมัยและละครเวที ได้อย่างลงตัว ถือว่าเป็นละครที่บอกเล่าเรื่องราวของกรุงเทพทั้ง ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และด้านมืดของสังคมได้อย่างชัดเจน สมกับเป็นละครเปิดงานเทศการละครกรุงเทพอย่างแท้จริง

You may also like...