กระทรวงวัฒนธรรมจัด”มหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญา” ให้ชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ ชมฟรี!!

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” โดยจะมีการจัดให้ประชาชนได้ชม “มหกรรมโขนแห่งสยาม” (เข้าชมฟรี!!) ซึ่งจะสัญจรไปแสดงทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้มีโอกาสชมการแสดงโขน อันเป็นนาฏยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ ซึ่งเข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งเมื่อย้อนกลับไป เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ชาวไทยได้รับข่าวดีว่า “โขน” การแสดงชั้นสูงของไทย ได้รับรองจากยูเนสโก ประกาศรับรองให้ “โขนไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการอีกด้วย

“มหกรรมโขนแห่งสยาม” เปิดให้เข้าชมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะสัญจรไปแสดงทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ได้มีการจัดแสดงไปแล้วเมื่อ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ลานราษฎร์รักบาท หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัด นครราชสีมา, ภาคใต้ กำหนดจัดในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัด และภาคกลาง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยทุกท่านสามารถส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ โดยการถ่ายภาพการแสดงโขน หรือ ร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงโขนแล้วติดแฮชแทกคำว่า #โขนนาฎยกรรมแห่งสยาม #รักษ์โขน

Beau PR <thussanee79@gmail.com>

You may also like...