ททท. เปิดงาน SO ARTS @NORTH “แพร่พาเพลิน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, เทศบาลเมืองแพร่และบริษัทหนึ่งล้านไอเดีย จำกัด เปิดเทศกาล SO ARTS@NORTH “แพร่พาเพลิน”#เดินวนไป สไตล์แป้ เมื่อวันที่ 14 -16 กันยายน 2561 ณ บริเวณ กาดสามวัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ชูจุดเด่นของคราฟท์สไตล์แพร่ คือมีอย่างใดใช้อย่างนั้น เช่นงานผ้า งานไม้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนสัมผัสประสบการณ์ในท้องถิ่น กระตุ้นให้มีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ และประธานเปิดงาน กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ที่จังหวัดแพร่ให้ความสำคัญ ซึ่งการจัดงาน SO ARTS @ NORTH “แพร่พาเพลิน” #เดินวนไป สไตล์แป้ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, เทศบาลเมืองแพร่ และบริษัทหนึ่งล้านไอเดีย จำกัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ กาดสามวัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นับเป็นการส่งเสริมและช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในเมืองรองเพื่อให้รู้จักอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่ และยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ ททท. ต้องการส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายที่เข้าถึงชุมชนให้มากขึ้น

นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า งาน SO ARTS @ NORTH “แพร่พาเพลิน” #เดินวนไป สไตล์แป้ เป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, เทศบาลเมืองแพร่และบริษัทหนึ่งล้าน ไอเดีย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวนอกฤดูกาลท่องเที่ยวชาวไทย โดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN Y ให้เดินทางมาจังหวัดแพร่ ซึ่งกิจกรรม “แพร่พาเพลิน” นับเป็นเทศกาลการรวมตัวของกลุ่มงานทำมือที่สรรค์สร้างจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรม วัตถุดิบ แรงงานฝีมือ ที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่ ชูจุดเด่นของคราฟท์สไตล์แพร่ คือมีอย่างใดใช้อย่างนั้น เช่นงานผ้า งานไม้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนสัมผัสประสบการณ์ในท้องถิ่น กระตุ้นให้มีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และ Amazing Thailand Go Local งาน “แพร่พาเพลิน” เป็นการต่อยอดและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่น

นอกจากนี้ภายในงานมีการแสดงทัพศิลปินที่มามอบความสุข พร้อมเวทีสนทนากับกูรู ศิลปิน ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม หรือทายาทช่างศิลปะ หัตกรรม ในเครือข่ายภาคเหนือ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการสืบสานองค์ ความรู้สู่เยาวชนรุ่นหลัง ร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป งานทำมือด้วยฝีมือคุณเอง อาทิ การย้อมผ้าคราม ทำขนมเส้น เครื่องประดับจากผ้า ของเล่นจากไม้ ช้อปปิ้ง กับร้านค้างานคราฟต์ สินค้าไอเดีย แลกเปลี่ยนความอาร์ต จากศิลป์ต่างถิ่นที่มาเยือนเมืองแพร่ แอ่วเมืองแพร่ด้วยข้อมูลด้าน CREATIVE TOURISM ชิมของดีเมืองแพร่ อาหารอร่อยหาทานยากแบบ Local Experience ร่วมเพลินไปด้วยกัน โดย ททท. สำนักงานแพร่ จัดทำคูปองกิจกรรม Crafts Workshop เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ นักท่องเที่ยวทั่วไป และร่วม ทำกิจกรรม Crafts และออกบูธเล่นเกมปาเป้าแลกของรางวัล ฟรีภายในงาน

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกูล ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) กล่าวเสริมว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย โซนที่ 1 MAIN STAGE : ม่วนใจ๋สไตล์แป้ ซึ่งมีการแสดงและมินิคอนเสิร์ต อาทิ ดนตรีสด อะคูสติก, ล้านน้าซิมโฟนี , คณะดนตรีโฮงซึงหลวง,ศิลปินท้องถิ่นเมืองแพร่ และการแสดงทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยการสนทนากับคนทำงานคราฟต์ กูรู ช่างหัตถศิลป์ในเครือข่ายภาคเหนือ รวมถึงพูดคุยกับผู้ประกอบการงานคราฟต์จาก “ศิลป์ต่างถิ่น” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นการสืบสานองค์ความรู้ โซนที่ 2 CRAFTS WORKSHOP : เวิร์คช้อปม่วนขนาด กับงานผ้า และงานไม้

โซนที่ 3 NONLOCAL ARTS : ศิลป์ต่างถิ่น ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานศิลปะ 5 ภาค เหนือ อีสาน กลาง ใต้ และตะวันออก โซนที่ 4 CREATIVE TOURISM : แอ่วเมืองแป้ ได้แก่ CREATIVE FOR COMMUNITY ครีเอทีฟชุมชน และ TOURISM ท่องเที่ยววิถีชุมชน โฮมสเตย์ โฮสเทล โซนที่ 5 CRAFTS MARKET : ช้อปปิ้งกั๋นคราฟต์ กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าไทยต่างๆ และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านเครื่องใช้ต่างๆ ปิดท้ายกับโซนที่ 6 FOODS : ลำแต๊ๆ แป้คอนเฟิร์ม เลือกชิมช้อปกับของดีเมืองแพร่ อาหารอร่อยหาทานยาก นอกจากนี้ยังสามารถติดตามกิจกรรมดีดีจาก ททท.สำนักงานแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

หรือที่ Facebook : tatphrae, Line : @tatphrae, Twiter : tatphrae

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์โครงการฯ
นาวสาวนงลักษณ์ พิลาแพง (ลักษณ์) 061-514-2646 / นางสาวธันยพร จีระจันทร์ (เกล) 080-058-2886
อีเมล : Tuchsarun Kaewsrisod <tuch.pr@gmail.com>

You may also like...