ขอเชิญชมการแสดงนาฎศิลป์ชั้นสูง โขน รามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี

โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงนาฎศิลป์ชั้นสูง “โขน” รามเกียรติ์ ชุด“รามราชจักรี” และนิทรรศการโขน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงนาฎศิลป์ชั้นสูง “โขน” รามเกียรติ์ ชุด “รามราชจักรี” และนิทรรศการโขน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นมาต่าง ๆ ของโขน เพื่อเทิดพระเกียรติปีมหามงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.30 น. ณ บริเวณล็อบบี้ (อิมพีเรียลคลับทาวเวอร์) ของโรงแรมฯ

สำหรับการแสดงโขน รามเกียรติ ชุด “รามราชจักรี” เป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมติเทพ คือองค์พระนารายณ์ที่อวตารลงมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร การแสดงโขนก็เพื่อเชิดชูเกียรติ “พระราม” ที่รบชนะ “ทศกัณฐ์” และ “ฝ่ายอธรรม” จนมนุษย์โลกมีความสุขสงบอีกครั้ง

“โขน” เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายศตวรรษ อาจพัฒนามาจากการเล่นหนังใหญ่ ซึ่งรุ่งเรืองมากในสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา หรืออาจพัฒนามาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์ เมื่อคนดูน้อยลงจึงพัฒนามาเป็นโขน เพื่อให้คนชมสนใจ

การแสดงโขน แต่เดิมเล่นกันกลางแปลง จึงเรียกกันว่าโขนกลางแปลง แสดงบนพื้นดินหรือสนามหญ้าไม่ต้องปลูกโรงให้เล่น นิยมการแสดงตอนยกทัพ หรือเรียกในภาษาโขนว่า ตอนยกรบ โดย เล่นเรื่องรามเกียรติ์ เป็นสงครามระหว่าง พระรามกับทศกัณฑ์ หรือระหว่างธรรมะกับอธรรม การยกกองทัพของทั้งสองฝ่าย ทำได้น่าสนใจโดยถอดแบบมาจากการสงครามจริงๆ คือ เมื่อพระมหากษัตริย์สั่งให้จัดทัพ แม่ทัพนายกอง ไปสั่งให้ ไพร่พลจัดการ เตรียมรี้พล เมื่อจัดกองทัพเสร็จแล้ว แม่ทัพนายกอง จะไปตรวจความเรียบร้อย ก่อนพระมหากษัตริย์อีกครั้ง ก่อนพระมหากษัตริย์จะมาตรวจไพร่พลด้วยตนเอง ทำเหมือนกันทั้งฝ่ายพระรามและฝ่ายทศกัณฑ์ การแสดงออกของตัวโขน ได้ซ่อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยไว้อย่างมากมาย

ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งที่โทร : 02-261-9000 ต่อ 5938, 5945

You may also like...