การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35” ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 10.30 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวาระวันศิลป์ พีระศรี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงกตัญญุตาแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านศิลปะสมัยใหม่ขึ้นในประเทศไทย โครงการนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณาจารย์ในทุกสาขาวิชา อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แสดงศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ตามความสามารถ และประสบการณ์ ในลักษณะเฉพาะบุคคล จากการค้นคว้า การวิจัย และการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการดำเนินโครงการนี้ จึงเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะจิตรกรรมฯ ที่จะมีส่วนอย่างมากในการพิสูจน์ถึงความพร้อมของไทยต่อการเป็นผู้นำ และศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียในอนาคต ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ โครงการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ก็ได้จัดดำเนินมานับเป็นครั้งที่ 35 โดยมีความพิเศษแตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านมา คือ ไม่มีการกำหนดหัวข้อ นับเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญให้กับคณาจารย์ทุกท่านในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ และนำเสนอเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเองได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างแนวทางในการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งของตนเอง และวงการศิลปะของประเทศไทยต่อไป

นิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35” จัดแสดงผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบกว่า 50 ชิ้น ทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสม และบทความวิชาการของคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ รวมไปถึงผลงานจากคณาจารย์ซึ่งเป็นศิลปินชั้นนำระดับชาติ

ศิลปิน : ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร/ Theekawut Boonvijit
ชื่อผลงาน : Herizontal Line
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าลินิน / Oil on linen
-ขนาด : 120 x 110 cm

ศิลปิน : ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ / Thanomchit Chumwong
เทคนิค : พระพุทธตากสิโณราชา
ชื่อผลงาน : หล่อสำริดและไม้สักทอง / Bronze and Teak
ขนาด : 35 x 35 high 75 cm

ศิลปิน : ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย/Tippanet Yaemmaneechai
ชื่อผลงาน : มิติวัฒนธรรม / The Dimension of Cultures
เทคนิค : ผสม / Mixed Technic
ขนาด : 90 x 140 cm, 2018

ศิลปิน : ปรีชา เถาทอง / Preecha Thaothong
ชื่อผลงาน : 9 สู่ 10 / Ninth to Tenth
เทคนิค : วัสดุผสม บนผ้าใบ Mixed materials on canvas
ขนาด : 173 x 192 cm, 2018

ศิลปิน : พัดยศ พุทธเจริญ / Phatyos Buddhacharoen
ชื่อผลงาน : วิถี : พุทธจริต – ญาณจริต – ศรัทธาจริต The Path : Buddha – Spirit – Faith
เทคนิค : ภาพพิมพ์หินและทองคำเปลว/Lithograph and Gold Leaf
ขนาด : 79.5 x 116 cm, 2018

ศิลปิน : วิรัญญา ดวงรัตน์ / Wiranya Duangrat
ชื่อผลงาน : อุบัติ ในโลก
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ / Acrylic on canvas
ขนาด : 90 x 60 cm, 2016

ศิลปิน : ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท/Supawat Wattanaphikowit
ชื่อผลงาน : วิถีเรือ / The Way of Boats
เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษ / Drawing on paper
ขนาด : 50.5 x 74 cm, 2018

อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข อาจารย์ประทีป สว่างสุข ฯลฯ

ศิลปิน : ลลินธร เพ็ญเจริญ / Lalinthorn Pencharoen
ชื่อผลงาน : Bio.1: Umbilical cord/สายสะดือ, เส้นลวดเงินและกราไฟท์บนกระดาษ
เทคนิค : Umbilical cord, silverpoint and graphite on paper
ขนาด : 30.5 x 20.5 cm, 2014

 

ศิลปิน : ธีรพล หอสง่า / Teerapon Hosanga
ชื่อผลงาน : Thai Street Fighter
เทคนิค : สื่อผสม / Mixed media
ขนาด : 80 x 190 x 200 cm

โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทรศัพท์ 034-271-379 (วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.30 น.)
E-mail : psgartgallery@gmail.com
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Psg Art Gallery <psgartgallery@gmail.com>

You may also like...