A journal of senses บรรทึก

นิทรรศการ “A journal of senses บรรทึก” ของศิลปิน ทนงศักดิ์ หริรักษาพิทักษ์ถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ภายใต้จิตนึกคิด คิดสับสน คิดกลัว คิดปรารถนา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผ่านศิลปะแนวนีโอเอ็กเพรสชั่นนิสม์ที่แสดงออกทางด้านอารมณ์ ด้วยจิตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของศิลปินขับเน้นออกมาจากความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ทีแปรงหรือค่าสีในตัวงาน ล้วนเกิดจากสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อความรู้สึกของศิลปินทั้งสิ้น

ตัวเราเองมักจะไม่กล้าพูดหรือบอกอะไรที่ไม่สามารถสื่อกับใครได้จริงๆ ถึงแม้การบอกเล่าจะเป็นหนึ่งทางออกการระบาย แต่ก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ท้ายที่สุดสิ่งที่ทุกข์หรือสิ่งที่อัดแน่นอยู่ภายใต้จิตใจก็คงจะอยู่เช่นเดิม เพราะฉะนั้นจึงมีที่ระบายเป็นของตัวเอง ที่เป็นส่วนตัวเพื่อระบายสิ่งต่างๆ ลงไป เป็นการบันทึกและคลายความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้น ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะคงยังอยู่ในตัวเราก็ตามแต่ในพื้นที่ตัวตนของเรา นิทรรศการ “A journal of senses บรรทึก” จึงเป็นการจรรโลงจิตใจถ่ายทอดเรื่องราว สื่อสาร รองรับจากอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน

ศิลปิน ทนงศักดิ์ หริรักษาพิทักษ์ จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ทนงศักดิ์ได้เข้ารวมโครงการมากมายไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ YOUNG ARTISTS TALENT ๔.๐ #๙ และยังได้ร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาติ สหรัฐอเมริกา

พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ : “A journal of senses บรรทึก”
ศิลปิน : ทนงศักดิ์ หริรักษาพิทักษ์
วันที่ : 1 กันยายน – 22 กันยายน 2561
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 083-445-8333, 02-630-2523

The exhibition “A journal of senses” of Tanongsak Hariraksaphitak expresses the story of emotions, feelings, and experience under variety of thoughts on both past and present. He use technique of neo-impressionist to express his emotions with the unique artwork of his own which can be seen in his artwork as shades of color that refined from his emotions.

Myself tends to be nervous when I have to tell people some stories that they will never get, eventhough it is the only way to express my feelings but still it is only temporary. At the end, the sadness that lies under my mind will still remains. That’s the reason I need to have my own little place to express everything into it to record and loose a little bit of those tension in my feelings. The exhibition “A journal of senses” can be considered as my own place to express my emotions and to share stories from inside my head.

The artist Tanongsak Hariraksaphitak graduated in Arts from Rajamangala University of Technology Rattanakosin. He has been in many campaign and events such as Young Artist Talent and also been a part of the exhibition in remembrance of King Rama 9 in the United Nation headquarter in the USA.

Opening reception : Saturday 1st September 2018
Exhibition Period : Saturday 1stSeptember – 22nd September 2018

Exhibition : A journal of senses
Artist : Tanongsak Hariraksaphitak
Exhibition Period : Saturday 1stSeptember – 22nd September 2018
Exhibition Venues : Number 1 Gallery 19 Silom 21 Bangrak
Tel : 083-445-8333, 02-630-2523

For more information please contact KhunRiritaSridee
Tel: (083) 445 8333 (02) 630 2523
Email : number1gallery <number1gallery@gmail.com>

You may also like...