เรือนสาม น้ำสี่ โดย อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์

หลังจากนิทรรศการออกเรือนได้จัดแสดงให้ได้ชมกันไปในปี 2014 ในปีนี้อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ศิลปินหญิงผู้ทำงานศิลปะที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตของตัวเธอเอง ได้กลับมาพร้อมกับผลงานชุดใหม่ภายใต้นิทรรศการ “เรือนสาม น้ำสี่”  ศิลปินได้หยิบยกสุภาษิตนี้ที่ผู้แก่ผู้เฒ่ามักสั่งสอนและอวยพรให้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อใช้ประพฤติปฏิบัติตนในการออกเรือนมาตีความหมายและให้นิยามตามความคิดเห็นของเธอเอง

 

อิ่มหทัยจะตีความหมายของสุภาษิตนี้ และถ่ายทอดเรื่องราวด้วยสัญลักษณ์ ประสานกับเทคนิคการถักทอเส้นผมที่เธอชำนาญพร้อมกับเทคนิคการจัดวาง ในนิทรรศการครั้งนี้ได้อย่างไร สามารถติดตามนิทรรศการของเธอได้ที่นำทองแกลเลอรี

 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 18:00 น. ณ นำทองแกลเลอรี อารีย์

จัดแสดง: 22 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560

72/3 อารีย์5 เหนือ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์ ประตูทางออกหมายเลข 3

 

Ruan Sam Nam See (7 elements)

By Imhathai Suwatthanasilp

22 Jul – 31 Aug 2017

 

After the exhibition, “Rebirth” in 2014,  Imhathai Suwatthanasilp, a female artist who has been doing artwork related to each stage of her life,  is coming back with her new series of work under the exhibition title  “Ruan Sam Nam See” (7 elements). She named her exhibition after a Thai proverb, which is famous among elder to advice or blessing to young girls who are about to get married to learn the role of a housewife. She interpreted and defined this proverb in her way.

 

How does Imhathai interpret this proverb and express the story by using symbolic integrating with her skilled, hair embroidery and installing technique? The answers are waiting for you at Numthong Gallery.

 

Opening Reception: Sat 22nd  July – 31st  August 2017 at 6 p.m. at Numthong Gallery

72/3 Aree 5 North, Phahonyothin Road, Phyathai, Bangkok 10400 Thailand

 

Numthong Gallery at Aree

72/3 Aree 5 North,  Phahonyothin 7

Phahonyothin Road, Phyathai

Bangkok 10400

Thailand

Tel: +662 6172794

web: www.gallerynumthong.com

facebook: https://www.facebook.com/NumthongGalleryAtAree

You may also like...