“7 องศา”

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งในปัจจุบัน กระแสของผลงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ นับว่ามีผลต่ออิทธิพลทางความคิด รูปแบบ เทคนิค และการแสดงออก เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ความแปลเปลี่ยนจากอดีตสู่ความเป็นร่วมสมัย ทำให้ผลงานในสาขาต่างๆ มีความแปลกใหม่และแหวกแนวมากขึ้นเรื่อยๆ จากศิลปินที่มีความชาญฉลาด ในการจัดการกับความคิดที่สร้างสรรค์เหล่านั้น

เช่นเดียวกับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย รุ่นที่ 70 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่แต่ละคน ต่างได้งัดไม้เด็ดออกมา ปลดปล่อยจิตวิญญาณ รสนิยมทางการสร้างสรรค์ ฝีมือด้านทักษะและความคิด ให้ออกมาเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคนที่ได้พบเห็นผลงาน ซึ่งมีความเฉพาะของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ถึงแม้ทางคณะวิชาจะมีการแบ่งประเภทของภาควิชา แต่กระนั้นก็มิได้ปิดกั้นรูปแบบความคิดของนักศึกษาแต่อย่างใด ซึ่งแต่ละภาควิชายินดีที่จะสนับสนุนให้นักศึกษา มีความคิดจากจินตนาการ และแนวทางเป็นของตนเองอย่างสูงสุด ด้วยรูปแบบความเป็นศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน การที่จะหยิบยืมลักษณะต่างๆ ของแต่ละกระบวนทางศิลปะ มิใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด เพราะแต่ละกระบวนการมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรูปแบบนั้นอยู่แล้ว จึงเป็นดั่งหนทางที่มีให้เลือกค้นหาต่อการสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตกับศิลปินรุ่นใหม่ ในการที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านั้นมาประกอบสร้างเป็นชุดความคิด และรูปแบบผลงานในลักษณะเฉพาะตน ที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ชมทราบถึงรูปแบบและเหตุผลของกระบวนการเหล่านั้น ดังนั้น หัวใจของศิลปะ จึงมิใช่แค่เพียงความงามจากภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง ความงาม ซึ่งมีความพอดี ลงตัว สัมพันธ์สอดคล้องกันไปมา ในรูปแบบ กระบวนการ ที่มา และแนวคิดทางการแสดงออก ขึ้นอยู่กับว่า ศิลปินจะให้ความสำคัญต่อประเด็นใด ที่จะส่งผลให้ผลงานของตนเอง เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดในแนวทางงานศิลปะ

ดังนั้นในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “7 องศา” ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย รุ่นที่ 70 คณะ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีรูปแบบผลงานศิลปะที่หลากหลายจากศิลปินในภาควิชาต่าง ๆ ที่ได้ถูกบ่มเพาะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางความคิด และจินตนาการทางการแสดงออก ในการเข้าถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณทางศิลปะ หลังจากที่ได้ศึกษาจากศาสตร์ทางศิลปะมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้หลอมรวมให้ผลึกกันเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ผลงานของหลายๆ คน จึงมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจและโดดเด่นเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายๆ ผลงาน อาจจะกระชากความคิดและความรู้สึกบางอย่างของคุณออกมา จากข้อคิดและความรู้สึกที่สะเทือนใจต่อเรื่องราวที่ศิลปินนำเสนอ อันนำไปสู่การเข้าถึงส่วนลึกของจิตใจ จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ และความเป็นจริงของชีวิต โดยสิ่งเหล่านี้ อาจทำให้มุมมองของคุณในการมองโลกแห่งศิลปะเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลให้ศิลปะมีความใกล้ชิด และสัมพันธ์กับผู้ชมมากยิ่งขึ้น แล้วคุณจะรู้ว่า “ศิลปะไม่ใช่แค่เพียงการวาดรูปและดีไซน์” แต่หมายถึง วันใดที่คุณท้อแท้ต่อชีวิต ขอให้ผลงานของพวกเราเป็นดั่งเครื่องเยียวยารักษา ประคับประคองให้คุณมีความพอดี เห็นความงามและความจริงในชีวิตต่อไป

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 7 องศา จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 4 -25 พฤษภาคม 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ชมฟรี ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ชัย จินดาสุข ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทจินดาสุขคอมเมอร์เซียล (1980) จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 15.00 – 16.30 น. กิจกรรมเสวนาศิลปะ หัวข้อ “แนวทางการเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้าสู่วงการศิลปะนานาชาติ” ร่วมเสวนาโดย อาจารย ดร.ถนอม ชาภักดี คุณนันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล และ คุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย และ 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page : 7องศา
https://www.facebook.com/7ONGSA/

Psg Art Gallery <psgartgallery@gmail.com>

You may also like...