สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณที่เป็นผลงานของนายจอห์น ทอมสัน (พ.ศ. 2380 – 2464) ช่างภาพชาวสก็อตที่เดินทางเข้ามายังทวีปเอเชีย โดยผลงานของเขาได้ถูกนำไปจัดแสดงในหอศิลป์ประเทศต่างๆ หลายแห่ง เช่น ไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์ สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง เป็นต้น โดยในแต่ละประเทศก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดแสดงภาพถ่ายที่เกี่ยวกับประเทศจีนเท่านั้น

นายจอห์น ทอมสันได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในปลายรัชกาลที่ 4 หรือ พ.ศ. 2408 และใช้เวลาอยู่ในพระนครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเวลาหลายเดือน จึงได้สร้างผลงานด้านการถ่ายภาพบุคคลสำคัญ ชาวบ้าน บ้านเมือง ทิวทัศน์ ภาพถ่ายชิ้นที่สำคัญที่สุด คือ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์หรือรัชกาลที่ 5 ตอนทรงพระเยาว์ โดยเขาเป็นช่างภาพคนแรกที่ได้รับเกียรติอย่างใหญ่หลวงโดยรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพพระองค์ในพระบรมมหาราชวังและพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่น อีกหลายพระองค์

ทางคณะกรรมการจัดงานฯ จึงเห็นสมควรที่จะจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณผลงานของนายจอห์น ทอมสัน ขึ้นที่พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติ หอศิลป์นี้ เนื่องจากเห็นว่า เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง ที่ที่จอห์น ทอมสันได้เข้าไปเมื่อ 150 ปีที่แล้วเพื่อถ่ายภาพสำคัญเหล่านี้

นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพต้นฉบับมาจัดแสดง โดยแต่ละภาพจะมีการอัดขยายภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 1 เมตรเพื่อ ให้เห็นรายละเอียดของภาพโบราณนี้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

อนึ่ง พ.ศ. 2558 นิทรรศการนี้จะเป็นหนึ่งในงานแรกที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และเป็นการรำลึกครบรอบ 150 ปีในการเข้ามาเมืองไทยของนายจอห์น ทอมสันอีกด้วย

จุดเด่นของนิทรรศการภาพถ่ายโบราณครั้งนี้คือ
– เป็นงานแรกๆ ของปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล 5 รอบพระชนมายุในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– เป็นงานรำลึก 150 ปีแห่งการมาเยือนสยามของจอห์น ทอมสัน
– นายจอห์น ทอมสันถือเป็นช่างภาพคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในคริสตวรรษที่ 19
– ภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้มาจากต้นฉบับฟิลม์กระจกเดิมที่มาจากสถาบันเวลคัมแห่งกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
– เป็นครั้งแรกที่ภาพถ่ายเมืองไทยของจอห์น ทอมสันได้มาจัดแสดงในที่เดียวกันทั้งหมด
– นิทรรศการนี้จะประกอบด้วยภาพถ่ายโบราณ 60 ภาพพร้อมด้วยสิ่งของร่วมสมัยอีกจำนวนหนึ่ง
– เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำภาพถ่ายโบราณมาจัดแสดงในรูปแบบขนาดใหญ่ที่อัดขยายจากต้นฉบับ มีความคมชัดสูง

คณะกรรมการจัดนิทรรศการฯ
1 หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ ประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการฯ และภัณฑารักษ์
2 นางเบ็ตตี้ เยา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนายจอห์น ทอมสันและภัณฑารักษ์ร่วม
3 นายไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ กรรมการจัดนิทรรศการและภัณฑารักษ์ร่วม
4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร

นิทรรศการนี้จะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น.-16.00 น. เว้นวันจันทร์และอังคาร
สอบถามรายละเอียดงานได้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-282-8525 02-281-2224
www.facebook.com/thenationalgallerybangkok

 

You may also like...