งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อ่าน…อีกครั้ง” เชื่อมโยงกับนิทรรศการหลักของงาน ที่จะเล่าเรื่องตั้งแต่ประวัติศาสตร์การอ่านของโลกและประเทศไทย การอ่านในยุคต่างๆ จนถึงหนังสือที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ โดยเน้นให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของประเทศไทย ในการสร้างวัฒนธรรมแสวงหาความรู้ โดยมีการอ่านเป็นกิจกรรมสำคัญ เพื่อให้เราได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ “100 ปี นายผี อัศนี พลจันทร” / นิทรรศการ “หนังสือดีเด่น 2561” และ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รัตนมณีสาร เมื่อข้าพเจ้าเขียน ‘ย่ำแดนมังกร’ ‘ไป๋อิ๋นน่า’ หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ” รวมทั้ง นิทรรศการ CCC: Creative Comic Creation โดย สมาคมผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์แห่งไทเป และกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ซึ่งเป็น Guest of Honor ของงานสัปดาห์หนังสือในครั้งนี้อีกด้วย

พบกับหนังสือมากกว่า 1,000,000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ทั้งไทยและต่างชาติกว่า 400 ราย รวมทั้งสิ้น 945 บูธ บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร อีกทั้งกิจกรรมบนเวทีเอเทรียมกว่า 90 รายการ และกิจกรรมในห้องสัมมนาอีกกว่า 45 รายการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรายการที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อผู้เข้าชมงาน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (วันที่ 29 มีนาคม เปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้แทนประชาสัมพันธ์
สิรนันท์ ห่อหุ้ม (แป้งร่ำ) 087-708 6486 ID Line : pangrum1511
ไข่มุกข์ ปั้นแตง (มุก) 061 541 4696

You may also like...