ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม

นิทรรศการศิลปะ ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม ในผลงานสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ์ โดยนิทรรศการจะนำเสนอผลงานหลากหลายรูปแบบ เปิดให้ชมถึง 17 ชิ้น โดยผลงานทุกชิ้นที่นำมาแสดงจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้วยเทคนิคแตกต่างกันไป สะท้อนให้เห็นเส้นทางการทำงานของ อ.ช่วง มูลพินิจ ในแต่ละยุคสมัย อาทิเช่น ภาพจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ชื่อ “ฤดูใบไม้ผลิ” ” “ตัวไหมผสมพันธุ์” “ทะเลเอามาฝาก 1” และ “ไตรภูมิ 1” เป็นต้น

เกี่ยวกับศิลปิน
ช่วง มูลพินิจ

ช่วง มูลพินิจ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานภาพเขียนลายเส้นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย ได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ผู้นำเอาความงามของลายไทยผสมผสานเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว โดยผลงานแสดงออกให้เห็นถึงเรื่องราวทางอุดมคติกับธรรมชาติ วัฏสงสารของชีวิต ปรัชญา ศาสนา เข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงาม แนบเนียนและลงตัว

ช่วง มูลพินิจ เริ่มต้นการทำงานที่ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเวลา 9 ปี และต่อมาได้มาทำงานที่บริษัทโฆษณาอีก 3 ปี หลังจากนั้นจึงออกมาเป็นศิลปินอิสระ ระยะแรก เริ่มด้วยการเขียนภาพลายเส้นประกอบในหนังสือสยามสมัย ต่อมาได้มาเขียนภาพประกอบในหนังสือและนิตยสารต่าง ๆ เช่น ช่อฟ้า ชาวกรุง เฟื่องนคร ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยผลงานเขียนลายเส้นฟรีแฮนด์ที่มีแบบฉบับเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีผลงานออกแบบตัวหนังสือและโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีหรือเรื่องราวพื้นบ้าน เช่นแผลเก่า เลือดสุพรรณ เพื่อนแพง ไกรทอง พระรถ-เมรี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสมัยเมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อน

การสร้างสรรค์ภาพวาดลายเส้นของช่วง มูลพินิจ มีความงดงามละเมียดละไม จน รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนผู้มีชื่อเสียงของเมืองไทยให้ฉายาว่า “จิตรกรผู้มองเห็นมดยิ้มสวย” เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการผสมผสานลายเส้นเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน โดยความงามที่ช่วงสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในวิถีธรรมชาติ วิถีของพระพุทธศาสนา บางครั้งก็นำเอาเรื่องราวทางศาสนาและวรรรณคดีมาสร้างจินตนาการใหม่ ทำให้เกิดเป็นงานศิลปะที่มีรูปแบบงานที่หลากหลาย งานส่วนใหญ่ของช่วงแสดงเรื่องราวของดอกไม้ แมลง สัตว์ มนุษย์ ทั้งในแง่อีโรติกจนกระทั่งนัยการมองเห็นในวัฏสงสารของชีวิต ตัวอย่างผลงานช่วงปี พ.ศ 2504 “งานไตรภูมิ” ที่เป็นงานในช่วงแรก โดยนำลายเส้นจากหมึกดำมาสร้างงานลงบนกระดาษ “จิ้งจก” เป็นตัวอย่างผลงานลายเส้นที่สื่อถึงสัตว์ที่เสมอกันด้วยความกำหนัดยินดี ซึ่งต่อจากนั้นงานศิลปะของ ช่วง มูลพินิจ ในแนวทางนี้ก็เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ช่วง มูลพินิจ ยังมีผลงานที่เป็นภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ด้วย เช่น “งานสุโขทัย” ในปี พ.ศ 2519 ในระยะต่อมา เริ่มใช้เทคนิคสีน้ำ เช่น ผลงาน“ความล่มสลาย” ปี พ.ศ 2545 และสีน้ำมัน เช่น ผลงาน “นาคสมพงษ์” ปี พ.ศ 2534

ช่วง มูลพินิจ ได้สร้างสรรค์งานในเชิงพุทธศิลป์ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี ที่สมเด็จพระญาณสังวร รองสมเด็จพระสังฆราช ทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานแก่ทุกจังหวัดในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พระพุทธมุจจลินทภูชคุปต์ วัดโพธิ์ทอง กทม.ภาพปั้นนูนต่ำประดับพระมหาเจดีย์ และเขียนภาพปริศนาธรรม วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กทม. ออกแบบอุโบสถวัดเขาดินวนาราม จ.ชุมพร ออกแบบจิตรกรรมฝาผนังภายในโดมมหาวิหารพระไตรปิฎกหินอ่อน พุทธมณฑล ทั้งยังมีผลงานประติมากรรม “สิงโตคู่” ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ปัจจุบัน ติดตั้ง ณ วัดสิรินทรเทพรัตนาราม จ. นครปฐม และและถอดพิมพ์มาติดตั้งที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ นวลจันทร์ 56

ปัจจุบัน ช่วง มูลพินิจ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างหอศิลป์ที่บริเวณบ้านพัก บนถนนรามคำแหง ซอย 150 ที่จัดแสดงผลงานตั้งแต่ยุคแรกถึงยุคปัจจุบัน ทั้งภาพลายเส้น สีน้ำ สีน้ำมัน ภาพพิมพ์ ผลงานประติมากรรม งานออกแบบต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจงานศิลปะได้เข้าชม

เกี่ยวกับนักสะสม
คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์

นักธุรกิจทางด้านครีเอทีฟอีเว้นท์เมเนจเม้นท์ชั้นนำของอาเซียน เริ่มอาชีพด้วยการเป็นช่างภาพ จากนั้นพัฒนาสู่ธุรกิจมัลติมีเดียและธุรกิจอีเว้นท์ ด้วยใจรักในศิลปะ ในปี พ.ศ 2547 ได้ก่อตั้งศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นที่รวบรวมประติมากรรมไทยชิ้นสำคัญไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง เขาได้สะสมศิลปะไทยประเภทต่าง ๆ พร้อมกับการเป็นศิลปินช่างภาพอีกด้วย

ปัจจุบันคอลเลคชั่นของคุณเสริมคุณ คุณาวงศ์และบุตรสาวทั้งสอง คลอบคลุมงานศิลปะ งานฝีมือแบบไทยและโบราณวัตถุหลายหลายประเภทกว่า 400 ชิ้น ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพและโครงการส่งเสริมศิลปะไทย และเป็นเจ้าของผลงานศิลปะของอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ที่จัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป และมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

นิทรรศการ “ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม” ในผลงานสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ์ จัดแสดงตั้งแต่วันที่  13 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 407 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ เปิดทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.30 -20.00 น.

You may also like...