มหกรรมดนตรีไทยแห่งอุษาคเนย์

“มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรมและเทศบาลนครนนทบุรี “มหกรรมดนตรีไทยแห่งอุษาคเนย์”รำลึก ๑๑๑ ปี ชาตกาล ครูมนตรี ตราโมท บริษัท แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ฯ

You may also like...