รำลึก 111 ปีชาตกาล ครูมนตรี ตราโมท

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมดนตรีไทยแห่งอุษาคเนย์” รำลึก 111 ปีชาตกาลครูมนตรี ตราโมท วันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี 2554 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิครูมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเทศบาลนครนนทบุรี จะจัด “โครงการ รำลึกวาระ 111 ปี ชาตกาล ครูมนตรี ตราโมท”

โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผพแพร่ผลงาน ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินครู ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินอาเซียน และระดมทุนเพื่อการดำเนินการเก็บรักษาและเผยแพร่ผลงานของครูมนตรี ตราโมท กำหนดจัดกิจกรรมแรก “มหกรรมดนตรีไทยแห่งอุษาคเนย์” รำลึก 111 ปีชาตกาลครูมนตรี ตราโมท วันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2554 ณ โรงละครแห่งชาติ  โดยจะจัด แถลงข่าว “มหกรรมดนตรีไทยแห่งอุษาคเนย์” รำลึก 111
ปีชาตกาลครูมนตรี ตราโมท วันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท ซอยพิชยนันท์ 2 (ซอยโสมส่องแสง) ถนนติวานนท์ 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีไหว้ครูและครอบประสิทธิประสาทวิชาดนตรีไทย ประจำปี 2554 เวลา 07.30 – 12.00 น. บ้านครูมนตรี ตราโมท โทร.0-2527-5257

You may also like...