กรุงไทยมอบรางวัลพร้อมเปิดนิทรรศการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ธนาคารกรุงไทยมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 พร้อมเปิดนิทรรศการโชว์ผลงานศิลปิน 81 ชิ้น ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 มิถุนายน 2560ในงานเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงานศิลปะ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ศิลปิน จากการประกวดผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม ทั้ง 2 แนวเรื่อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา

การประกวดดังกล่าวจัดแบ่งเป็น 2 แนวเรื่อง ได้แก่ “ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” และ “ศิลปกรรมกรุงไทย” ในหัวข้อ “ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม จากผลงานชื่อ “คำสอนพ่อหมายเลข 2” ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 คือ นายพายุ เกิดพุฒ จากผลงานชื่อ “พ่อ…มองเห็นเราอยู่เสมอ” รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายชญานิน กวางแก้ว ผลงานชื่อ” มหัศจรรย์” และรางวัลที่ 3 มีผู้ได้รับรางวัลรวม 4 คน ได้แก่ นายชำนาญ ปรางสุข ผลงานชื่อ “พลังแห่งศรัทธา บารมี” นายสุพร แก้วดา ผลงานชื่อ “พ่อของแผ่นดิน” นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ผลงานชื่อ “หนึ่งในดวงใจของ ปวงประชา” และนายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ในผลงานชื่อ “ฝนหลวง”

ส่วนการประกวดในหัวข้อ “ศิลปกรรมกรุงไทย” ที่สื่อถึงความเป็นกรุงไทยที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม และนำพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ จากผลงานชื่อ “จากคำสอนพระพุทธ หมายเลข 8” รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายกรณิศ พ่วงพันสี ผลงานชื่อ “คลื่นสัญญาณสุข หมายเลข 2” รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงานชื่อ “เพลงปลาตะเพียน” และรางวัลที่ 3 มีผู้ได้รับรางวัล 6 คน ได้แก่ นายณัฐิ
วุฒิ พวงพี จากผลงานชื่อ “ไหม้ – รัก (4)” นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ผลงานชื่อ “บ้านของคนสร้างบ้าน” นายพงศ์ศักดิ์ อัครพิทยาอำพน จากผลงานชื่อ “เจริญเติบโต 1/2017” นายพรสวรรค์ นนทะภา จากผลงานชื่อ “ความเจริญงอกงามในวิถีพอเพียง (2)” นายพินิจ มิชารี ผลงานชื่อ “ซากความศิวิไลซ์ หมายเลข 4” และนายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ผลงานชื่อ “เด็กหญิง หมายเลข 1”

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ – เอกภพ พันธุรัตน์ – โทร 089-676-6234

You may also like...