การแสดงร่วมสมัย 1+1=1

การแสดงร่วมสมัย 1+1=1 โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์, นพพันธ์ บุญใหญ่, มนุสส วรสิงห์  วันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์  2554
ที่โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซ.ทองหล่อ

บัตร 300 บาท
โทร. (084) 713 5075 , (084) 327 656

You may also like...