นิทรรศการ ความทรงจำ @ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

The Truth 5, crayon on paper, 120 x 80 cm

“ความทรงจำ”
โดย เนติกร ชินโย
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 18 กันยายน 2559
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

The Truth 6, crayon on paper, 120 x 80 cm

นิทรรศการ “ความทรงจำ” โดย เนติกร ชินโย นำเสนอผลงานจิตรกรรมและผลงานวาดเส้นภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความประทับใจในสิ่งต่างๆ ที่ผ่านพ้นกาลเวลามาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวเนื้อหา สัจธรรมแห่งพระพุทธวัจนะที่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลง นำมาซึ่งผลงานศิลปะที่ผสมผสานความงดงามและความทรงจำอันประทับใจ ในบรรยากาศนิ่งสงบขรึมขลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เฟสบุ๊ก: ARDEL Gallery of Modern Art

“ARDEL Gallery” <ardelgallery@gmail.com>

You may also like...