Painter Prestige by Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino)

ayino1

นิทรรศการ Painter Prestige  เกียรติจิตรกร

โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ

วันที่ 8 – 30 เมษายน 2559

(หยุดจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 / เวลา 18.00 น. ( 6 โมงเย็น )

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 – 4

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ถนน เจ้าฟ้า  เขต พระนคร กรุงเทพฯ

ติดต่อศิลปิน

โทรศัพท์            081-4129402

อีเมล์             ayinomoto36@hotmail.com

ayino2

สิ่งที่เติบโตคู่กับสังคมของมนุษย์ตลอดมานั้นคือศิลปะ ศิลปะเป็นเครื่อง สะท้อนถึงภูมิปัญญา ความเชื่อค่านิยม จิตใจ และความรู้สึกของผู้คน ในช่วงขณะ ที่ผลงานนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากผู้สร้างงานนั้นย่อมไม่อาจแยกตัวจากสังคม และ ความเป็นประชากรของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ผลงานจึงเปรียบเหมือน การประมวลสรุปภาวะการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น    อันมีผลกระทบต่อความรู้สึกและความสนใจของผู้สร้างผลงานในฐานะจิตรกรผู้สร้างผลงานที่รวบรวมปรากฏการณ์  สุนทรียะอันเกิดขึ้นในใจเรียงร้อยเป็นผลงานจิตรกรรม แถลงถึงความงามและชีวิต

การรู้จักการงานอย่างแท้จริงและคุณค่าของสิ่งที่ทำ ช่วยก่อคุณค่าของชีวิตเป็น เกียรติยศของมนุษย์ ดังนั้นการวาดรูปและเรียนรู้ความจริงผ่านการทำ ทำเพื่อทำ

อาศัยการวาดตามสัญชาติแห่งจิตรกร สัมผัสกับภาวะอันมิอาจแทนด้วยภาษา

เกียรติของจิตรกร คือการวาดรูปด้วยชีวิต

นิทรรศการครั้งนี้คือถ้อยแถลงแห่งสุนทรียะแห่งการงานที่พากเพียรเพื่อคุณค่าของ

ชีวิตที่ใช้การวาดรูปในการทำความเข้าใจในความจริงและคุณค่าของสุนทรียภาพ

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) จิตรกรนักวาดรูปและทำภาพพิมพ์แกะไม้นอกขนบ  โดยออกจากเงื่อนไขของการเป็นภาพพิมพ์ ผู้ที่ทำงานอย่างไม่มีวันหยุด วีรพงษ์มีการแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเคยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลเหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51, เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่54,เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 52 ครั้งที่ 53 และครั้งที่ 55 ,รางวัล Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving “Josep de Ribera” Xativa, Spain ผลงานของวีรพงษ์นั้นจะผันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาซึ่งเดินไปพร้อมกับประสบการณ์ และชีวิตโดยไม่ยึดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนั้นผลงานจึงเป็นตัวสะท้อนถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในขณะที่สร้างผลงานนั้นๆขึ้นมา ในนิทรรศการครั้งนี้ วีรพงษ์ใช้การทำงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์แสดงออกซึ่ง ความรู้สึกและความทรงจำดั่งออกมาจากมิติแห่งอดีตกาล สู่โลกปัจจุบันการต่อสู้

ในหนทางศิลปะและการพิสูจน์หาคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตอุดมคติความเชื่อที่บางครั้งมิได้เดินคู่ขนานไปกับค่านิยมของสังคมซึ่งการยืนหยัดศรัทธาและซื่อสัตย์ในความจริงต่อการงาน คือเกียรติของชีวิต คือเกียรติของจิตรกร

 

ayino3 ayino4 ayino5

Painter Prestige  art exhibition

by  Verapong Sritrakulkitjakarn Ayino

8 – 30 April 2016

( Close on Monday – Tuesday )

Opening party on Friday 8 April 2016  /  18.00 pm.

Exhibition room  1 – 4

The National Gallery Bangkok / Chao Fa Road  Phra Nakhon Bangkok

 

Painter Prestige

Things grow with society of human society as it is art. Art is Reflects wisdom Beliefs, values, spirit and sense of people at the moment during the work. Since its creation shall not be separated from society and the population of the community, the nation. it is like the processing in situation happened. It affects the feelings and the interest of art creator. in duty as  a painter create works  gather the phenomenon. Aesthetic arising in sort to a painting. Statement of beauty and life to truly know the value of what they do. Allows the value of a life  Honor of Man. The drawing and learn the truth through the work by drawing by instinct of the painter. touching exposure the condition is not represented  language. Painter prestige is drawing by life. This exhibition is declare the Statemen of aesthetic of  work diligently to value of life by drawing to understand the truth and value of aesthetics.

 

Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino)

The painter and printmaker woodcuts outside the tradition. By leaving the terms of the printmaking. He work never stops. Verapong with exhibitions both at home and abroad have consistently received numerous awards such as the Gold Medal. Printmaking, The National Exhibition No. 51, Silver Medal Printmaking National Exhibition. No. 54, bronze medal Printmaking The National Exhibition No. 52, No. 53 and No.55, won Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving “Josep de Ribera” Xativa, Spain. The Verapong work diversion of  will change over time, which went along with the experience and life in any form without the pattern. So, his work is a reflection of the idea emotions and stories that come to life while creating works that come up. In this exhibition the painting expression of feelings and memories. Liken from the past to the present dimension of the fight in the cause of art. And accreditation Find the true value of life. Ideals, beliefs, sometimes not walk alongside the values of society. The loyal and steadfast believer in the reality of the work is prestige of life. Prestige of the painter.

 

line

เว็บไซต์ ArtBangkok.com เป็นสื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเครือ HI-CLASS Media Group จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ภายใต้ความสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์: ArtMaster@ArtBangkok.com
ติดต่อฝ่ายโฆษณาและสนับสนุนสื่อในเครือ HI-CLASS Media Group: isaree@hiclassmagazine.com  โทร. 089-1132305

ArtBangkok.com is Thailand’s No.1 Contemporary Art, Creative Design and Entertainment Website, established in August 2002 by official support from the Office of Contemporary Art and Culture Ministry of Culture. ArtBangkok.com is an online art media in HI-CLASS Media Group.
Contact for editorial: ArtMaster@ArtBangkok.com
Contact for advertisement:  isaree@hiclassmagazine.com     Call: 089-1132305
line

OUR SPONSOR

line

You may also like...