Audrey bathtub by Sicis

อ่างอาบน้ำที่มีรูปร่างเหมือนรองเท้าส้นสูงนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักออกแบบ Massimiliano Della Monaca มันได้เปลี่ยนห้องน้ำที่ดูธรรมดาให้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่วิเศษ และน่าเข้าเป็นที่สุด

อัญมณีล้ำค่าประติมากรรมชิ้นนี้ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงยังไม่พอ แต่ยังครอบคลุมถึงการออกแบบที่สวยงามและไลฟ์สไตล์ในการใช้งาน โดยการแช่กายลงในอ่างแล้วจะมีน้ำไหลลงมานวดไหล่จากด้านบน

You may also like...