Uneasy Encounters

ภาพยนตร์แบ่งออกเป็นห้าตอน กล่าวถึงความหวาดกลัวของผู้คนในอันที่จะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แปลกๆ แบบต่างๆ

Directed bycted by WADA Makoto 1994 ความยาว 118 นาที
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2558
เวลา : 18.30 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.jfbkk.or.th

ที่อยู่ : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

ชมฟรี ณ ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วันศุกร์ เวลา 18.30 น. ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นบางเรื่องที่ระบุไว้

 

You may also like...