เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของโรงเรียนจิตรลดา ด้วยเป็นมหามงคลสมัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และโรงเรียนจิตรลดาก่อตั้งครบ ๖๐ ปีคณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแก่โรงเรียนจิตรลดาด้วยความใส่พระราชหฤทัยตลอดมา จึงพร้อมใจกันจัดการแสดง “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและฉลองโรงเรียน โดยเป็นการแสดงของคณะครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ ๑๖ และวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. รายได้จากการจัดงาน จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิ “สยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา”

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดง ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดง ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สุขกมล (สุข) 089-484-9894

You may also like...