THAILAND INNOFASHION AWARD 2015

ทาง CIDI เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน THAILAND INNOFASHION AWARD 2015 เชื่อในเซนส์แฟชั่นที่มี เผยความครีเอทีฟออกมา เผยผลงานสู่รันเวย์ระดับโลก ภายใต้แนวความคิด LOCAL SPIRITS TO GLOBAL TRENDS แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก โดยออกแบบ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ High Fashion ท้านักออกแบบรุ่นใหม่ มาเปลี่ยนความครีเอทีพในนวัตกรรมด้านแฟชั่นที่มี เป็นโอกาสในการเข้าร่วมคว้ารางวัลจากการแข่งขันในโครงการ Thailand Innofashion Award 2015

รางวัลประเภท YOUNG TALENT AWARD
รางวัลประเภท PROFESSIONAL TALENT AWARD
รวมรางวัลมูลค่ากว่า หนึ่งล้านบาท
ผู้เข้าแข่งขันจะได้ร่วม Workshop การทำ Collection Design กับดีไซน์เนอร์ระดับกูรู พร้อมเรียนรู้เทรนด์แฟชั่น และนวัตกรรม ด้านแฟชั่นที่กำลังอิน กับ Buyer จากแบรนด์ดัง ใน 3 สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ

ผู้ชนะรางวัลแต่ละประเภทและสาขาจะได้สิทธิ์ในการแสดงผลงานและประกาศผลผู้ชนะ บนเวทีแฟชั่นโชว์ระดับประเทศ และเวทีแฟชั่นในต่างประเทศ รวมถึง โอกาสได้เดินทางไปเรียนรู้แนวทางแฟชั่นอัพเดทที่ต่างประเทศ

ตารางกำหนดการประกวด Thailand Innofashion Award 2015
1 พค. 58 หมดเขตการรับสมัคร และส่งผลงาน ตามโจทย์ที่ได้รับ
4 พค. 58 คัดเลือกผลงานและประวัติผู้เข้าประกวดโดยคณะกรรมการให้เหลือ 150 คน
7-22 พค. 58 คัดเลือกผลงานผู้เข้ารอบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยการพรีเซ็นต์ของผู้เข้าประกวด ให้เหลือ 60 คน (ทางทีมงานจะทำการนัดหมายอีกครั้ง)
30-31 พค. 58 จัดอบรม Workshop จ านวน 2 วัน ในหัวข้อ นวัตกรรมแฟชั่น ต้นน้ำ กลางน้ำและ ปลายน้ำ ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมวัตถุดิบ การผลิต และ การทำสินค้าต้นแบบ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคคัดเลือกผลงาน โดยวิทยากร Designer และผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่น
13-14 มิย. 58 คัดเลือกผลงานผู้เข้ารอบ โดยการพรีเซ็นต์ของผู้เข้าประกวด ให้เหลือ 24 คน
14 มิย. – 3 กค. 58 ผู้เข้าประกวดทำการผลิตชุดต้นแบบจำนวน 1 ชุด
4 กค. 58 คัดเลือกผลงานผู้เข้ารอบ โดยการพรีเซ็นต์ของผู้เข้าประกวด ให้เหลือ 12 คน
5 กค. – 31 สค. 58 Designer ผู้เข้ารอบ 12 คน ผลิตและพัฒนาต้นแบบจ านวนคนละ 5 ผลงาน เพื่อขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ TIFA 2015 ในเดือนกันยายน 2558 และโอกาสที่จะได้น าผลงานขึ้นเวทีแฟชั่นในต่างประเทศ

สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และประวัติผลงานที่ผ่านมา เป็นไฟล์ PDF หรือ Powerpoint ขนาด A4 ไม่เกิน 3 หน้า มาที่ Email: tifateam2015@gmail.com ID Line : tifacidi และส่งผลงานตามโจทย์ของโครงการ ด้วยตนเองเป็น mood board ขนาด A2
หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ Chanapatana International Design Institute – c/o TIFA2015 Project  44 Soi Punnawithi 20 Sukhumvit 101 Phra Khanong, Bangkok 10260 หรือ ติดต่อ 095-8121377, 095-8121399, 095-8121488

สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด าเนินงานโดย สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ 2015

THAILAND INNOFASHION AWARD 2015 เชื่อในเซนส์แฟชั่นที่มี เผยความครีเอทีฟออกมา เผยผลงานสู่รันเวย์ระดับโลก ภายใต้แนวความคิด LOCAL SPIRITS TO GLOBAL TRENDS แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก

ประเภทของการแข่งขัน
YOUNG TALENT AWARD (นักศึกษา และดีไซเนอร์อิสระ)
PROFESSIONAL TALENT AWARD (ผู้ประกอบการ)
สาขาของการแข่งขัน
1. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2. เครื่องหนังและรองเท้า 3. อัญมณี และเครื่องประดับ
รางวัลที่ได้รับ
1. ของรางวัล และเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,000,000 บาท
2. โอกาสได้เดินทางไปเรียนรู้แนวทางแฟชั่นอัพเดทที่ต่างประเทศ
3. ผู้ชนะรางวัลแต่ละประเภทและสาขาจะได้สิทธิในการแสดงผลงานและประกาศผลผู้ชนะ บนเวทีแฟชั่นโชว์
ระดับประเทศ และเวทีแฟชั่นในต่างประเทศ
4. ผู้เข้าแข่งขันจะได้ร่วม Workshop การท า Collection Design กับดีไซน์เนอร์ระดับกูรู พร้อมเรียนรู้เทรนด์แฟชั่น
และนวัตกรรมด้านแฟชั่นที่ก าลังอิน กับ Buyer จากแบรนด์ดัง ใน 3 สาขา
โจทย์การแข่งขันรอบคัดเลือก
โจทย์ที่ใช้ในการออกแบบ “แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก”
รายละเอียดการออกแบบผลงาน
1. ผู้แข่งขันจะต้องออกแบบรูปแบบ ในแนว High fashion
2. ผู้แข่งขันจะต้องออกแบบ ผลงาน 1 คอลเลคชั่น 10 ชิ้นงาน
3. ผู้แข่งขันจะต้องลงรายละเอียดของ flat pattern หรือ technical drawing
4. ผู้แข่งขันในสาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จะต้องวาดแบบชุดทั้งด้านหน้า และหลังทุกชุด
รายเอียดเอกสาร และผลงานที่ส่งรอบคัดเลือก
1. เอกสารใบสมัครของโครงการ
2. ส าเนาบัตรประชาชน
3. ประวัติผลงานที่ผ่านมา เป็นไฟล์ PDF หรือ Power point ขนาด A4 ไม่เกิน 3 หน้า
4. ผลงานการออกแบบตามโจทย์ของโครงการ mood board ขนาด A2
รูปแบบการส่งผลงาน
1. ในกรณีสถาบัน ที่ส่งผลงานรวมเป็นกลุ่มสามารถติดต่อประสานงาน ทีมงานเพื่อเข้าไปรับผลงานได้
2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ที่ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 พระโขนง
กรุงเทพ 10260 (วงเล็บมุมซองว่า TIFA2015 Project)
3. ส่งผลงานด้วยตัวเอง ที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน

You may also like...