Creative Textiles Award 2015

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จับมือ นิตยสารลอฟฟีเซียลไทยแลนด์ (L’Officiel Thailand) ชวนนักออกแบบรุ่นใหม่มาร่วมกำหนดเทรนด์สิ่งทอไทยในอนาคต กับโครงการประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ 2558 หรือ Creative Textiles Award 2015 ภายใต้หัวข้อ ECO Textile : New Trend for New Generation ชิงรางวัล เงินสดทีมละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักออกแบบ นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือ ทีมผสมระหว่างผู้ประกอบการและนักออกแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน/ทีม โดยส่งผลงานซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับแฟชั่นหรือสินค้าไลฟ์สไตล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ร่วมกับการพัฒนาเส้นใยที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบภาคการเกษตรสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงาน แต่ละผลงานอาจมีจำนวนชิ้นงานมากกว่า 1 ชิ้น เพื่อจัดวางเป็นกลุ่มแล้วมีประโยชน์ใช้สอย มีความงดงาม และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ดี

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 20 ทีม แบ่งออกเป็นประเภทสินค้าแฟชั่น 10 ทีม และประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์ 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อใช้ในการผลิตผลงานเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ได้รับคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม (ประเภทละ 5 ทีม) จะได้รับเกียรติบัตร ส่วนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลเงินสดทีมละ 50,000 บาท พร้อมโอกาสแสดงผลงานในนิตยสาร ลอฟฟีเซียลไทยแลนด์

มาร่วมกำหนดเทรนด์ ECO Textiles หรือ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตและมูลค่าเพิ่มให้แก่สิ่งทอไทย ในการประกวด Creative Textiles Award 2015 ปิดรับใบสมัครและแบบร่างในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thaitextile.org

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 02-713 5492-9 ต่อ 400,700

You may also like...