“ออกแบบ แบบญี่ปุ่น”

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ TCDC กรุงเทพฯ ร่วมกับ TCDC เชียงใหม่ TCDC ขอนแก่นและหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีในการร่วมจัดงานนิทรรศการสัญจร “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” ระหว่างวันที่ 24 เมษายน (พิธีเปิด 23 เมษายน) ถึง 28 กรกฎาคม 2562 นิทรรศการจะเริ่มจัดแสดงที่ TCDC กรุงเทพฯ ต่อด้วย TCDC เชียงใหม่ และสิ้นสุดที่หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” แสดงตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีไซน์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุด 100 ชิ้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งแบบดีไซน์คลาสสิคและสมัยใหม่มาแสดง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานการออกแบบช่วงระยะเวลาหลังสงครามครั้งที่ 2 และผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2553 จนถึงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งมีอิทธิพลที่สำคัญต่อการออกแบบในปัจจุบัน

เราเชื่อมั่นว่าหน่วยครัวเรือนสามารถเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนในสังคมและวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคลโดยที่การออกแบบเหล่านี้ทำให้เราเห็นภาพของความหวังและความฝันต่างๆของผู้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับคนออกแบบและบริษัทที่ผลิตของสิ่งนั้นขึ้น

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd.,
Bangkok 10110, Thailand
Tel : 02-60-8560-4

 

 

 
เบญยทิพย์ ถิรวิริยพล

The Japan Foundation, Bangkok

10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd.,
Bangkok 10110, Thailand

Tel : (662)260-8560-4 Fax : (662)260-8565

You may also like...