นิทรรศการภาพถ่าย ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน

สืบเนื่องจากการประกวดภาพถ่าย“ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้การ่วมมือกันระหว่างสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดนำเสนอภาพถ่ายที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาพิเศษของคุณที่มีกับประเทศฝรั่งเศส และแสดงให้เห็นถึงความเป็นฝรั่งเศสที่แท้จริงในมุมมองของตน โดย 30 ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดเป็นนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ที่แกลเลอรี่ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 50,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ปารีสโดยสายการบินแอร์ฟรานซ์! รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจะได้รับเงินสด 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่สองจะได้รับเงินสด 20,000 บาท และมีรางวัลชมเชยอีกจำนวน 20 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นี้จะมีงานเปิดนิทรรศการพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ โดยมีนายตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมด้วยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และนายคริสติญอง เมแรร์ ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพร่วมเป็นประธานและมอบรางวัลภายในงาน นิทรรศการจะเปิดให้ชมได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2558

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
นนทยา พงศ์ผกาย
เบอร์โทร : 02-670-4232
อีเมล : nontaya.pongpakai@afthailande.org

You may also like...