เส้น สี วิถีแห่งจิต

เป็นนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานเดี่ยว โดยรวบรวมผลงานประเภทวาดเส้นบนกระดาษ, สีหมึกบนกระดาษและประติมากรรม จำนวน 37 ชิ้น แสดงเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ผสานเข้ากับอารมณ์ ความรู้สึก และปรัชญาความเชื่อส่วนตัว ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ

ผลงานศิลปะชุดนี้ เป็นการสื่อสารกับผู้คนในเรื่อง ”สภาวะจิต” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพลังและความงดงามจากธรรมชาติ แต่ก็อาศัยแรงดลใจจากธรรมชาติเหล่านั้นเพื่อเป็นสิ่งเร้า แรงกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหว ตอบโต้ระหว่างสภาวะภายนอกและภายใน

การปล่อยวางจิตให้เป็นอิสระ รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นและสำแดงออกมาตามธรรมชาติของจิต รูปร่างและรูปลักษณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏในผลงาน จึงเป็นเพียงที่สถิตย์ของสภาวะทางความคิด อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ เนื้อหาสาระของผลงานจึงเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของสภาวะภายนอกและภายใน ที่เคลื่อนไหว ตอบโต้และหลอมรวมกัน ผ่านเส้น สีและรูปทรงที่เรียบง่าย ทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรม เน้นเรื่องราวความสงบในจิตใจ โดยมุ่งสู่ความปราณีตแห่งจิตเป็นหลัก เมื่อจิตสัมผัสกับความสงบ ชีวิตและธรรมชาติก็หลอมรวมกัน ความดีงามและความงดงามก็จะแสดงพลังอลังการ ด้วยจิตวิญญาณแห่งศิลปะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  18. 30 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

นิทรรศการ : “เส้น สี…วิถีแห่งจิต” ( Colored Line…the Way of Mind)
ศิลปิน : นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศิลปิน : 086-827-8567
เว็บไซต์ : www. chamchuriartgallery.chula.ac.th

You may also like...