การประกวดภาพถ่าย “ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน”

เป็นครั้งแรกที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่ายครั้งยิ่งใหญ่ “ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน” การประกวดครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติไทยทุกคน

ผู้ที่เข้าร่วมประกวดจะต้องนำเสนอภาพถ่ายที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาพิเศษของคุณที่มีกับประเทศฝรั่งเศส และแสดงให้เห็นถึงความเป็นฝรั่งเศสที่แท้จริง
ในมุมมองของคุณ 30 ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดเป็นนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ที่แกลเลอรี่ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยจะมีการจัดพิมพ์สูจิบัตรของนิทรรศการด้วย

ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 50,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ปารีสโดยสายการบินแอร์ฟรานซ์!
รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจะได้รับเงินสด 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่สองจะได้รับเงินสด 20,000 บาท
และมีรางวัลชมเชยอีกจำนวน 20 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

รีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพกันเถอะ!

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.rpst.or.th ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2015 (ไม่รับพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งมาทางอีเมล) ภาพถ่ายดิจิตอลสีหรือขาวดำจะต้องอยู่ในแบบ JPEG เท่านั้น โดยมีขนาดภาพด้านกว้างไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล ในกรณีเป็นภาพแนวนอน หรือมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล ในกรณีเป็นภาพแนวตั้งที่ความละเอียด 220 dpi ให้ถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดนี้ยอมรับกติกาการประกวดทั้งหมดโดยปริยาย

สามารถดูกติกาการประกวดได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.afthaialnde.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
นนทยา พงศ์ผกาย
เบอร์โทร : 02-670-4232
อีเมล : nontaya.pongpakai@afthailande.org

You may also like...