แสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจ้าพระยา

ร่วมสัมผัสชีวิตและความทรงจำบนสายธารประชาธิปไตยไทย ของ “ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์” ในละครเวที เรื่อง “แสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจ้าพระยา” โดย สาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์

บัตรราคา 200 บาท ส่วนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ราคา 150 บาท
16 กรกฎาคม 2553 / โดย: สาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ / เวลา 19.30 น. / สถานที่: สถาบันปรีดี พนมยงค์ / ติดต่อ: คุณประวีร์ 089 135 6463 / e-mail: pa_at_chula@yahoo.com

17 กรกฎาคม 2553 / โดย: สาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ / เวลา 14.00 น. และ 19.30 น. / สถานที่: สถาบันปรีดี พนมยงค์ / ติดต่อ: คุณประวีร์ 089 135 6463 / e-mail: pa_at_chula@yahoo.com

18 กรกฎาคม 2553 / โดย: สาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ / เวลา 14.00 น. / สถานที่: สถาบันปรีดี พนมยงค์ / ติดต่อ: คุณประวีร์ 089 135 6463 / e-mail: pa_at_chula@yahoo.com

 

 

You may also like...