SUSADKORN

สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย เปิดวิก รับแม่ยก ทุกเสาร์ ทุ่มครึ่ง ณ วิกหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ คล้องมาลัย  พร้อมกัน เริ่ม 15 พ.ค. ศกนี้ ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน กล่าวว่า… “ …ลิเก  เป็นศิลปะพื้นบ้านที่กำลังเสื่อมความนิยม เพราะขาดการสนับสนุน  และไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนา ให้เข้าถึงผู้ชมในยุคสมัยปัจจุบัน  จึงไม่สามารถสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคง และเป็นประโยชน์ ต่อสังคม และเยาวชนได้

อีกทั้ง การสืบสานยังถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และทำกันในระบบครอบครัว จึงเป็นเหตุให้ไม่เป็นที่แพร่หลายนัก น่าเสียดายหาก ลิเก ศิลปะเก่าแก่ของชาติ ซึ่งเป็น ละครเพลงที่มีเอกลักษณ์ ทั้งการร้อง การรำ การดนตรี  กำลังจะสูญหายจากชาติไทย

….สมควรจะพัฒนาศิลปินที่มีอยู่ ซึ่งเป็นลูกหลานของคณะลิเก  และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ เยาวชนที่สนใจ ให้ได้รับการฝึกหัด โดยครูผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ครูบุญเลิศ นาจพินิจ (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ลิเก) คุณเลียงผา ตาหวาน (ศิษย์หอมหวล) และ คุณมยุรี อิสระเสนา ณ อยุธยา (ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีไทย) มาถ่ายทอดองค์ความรู้เดิม ตลอดจนสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะศาสตร์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครในแบบต่างๆ อาทิ การละคร การร้อง การรำ การดนตรี และการเชิดหุ่น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ให้มีความน่าสนใจ สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย และทันสมัยไปกับเรื่องราวในปัจจุบันการณ์ ตลอดจนสอดแทรกปรัชญาในการดำรงชีวิตอย่างมีสุข เพื่อการพัฒนาศิลปะการแสดงลิเก ให้มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน ในการสร้างสรรค์ละคร ในรูปแบบอื่นๆ ตามความถนัดของตนเองและพื้นที่ต่างๆ  อีกทางหนึ่งด้วย….” สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย อีกหนึ่งผลงานที่สร้างสรรค์โดย ภัทราวดีเธียเตอร์ และมูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ วิกหัวหิน โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำกับการแสดงและออกแบบลีลาโดย จิตติ ชมพี นำแสดงโดย  ศิลปินลิเกรุ่นใหญ่ สำรวย เครือทอง (เลียงผา ตาหวาน ศิษย์หอมหวล) ,ธีรดา ประจันตะเสน และขอแนะนำ ลิเกรุ่นเล็ก พีรวัส โผนผึ้ง  ร่วมด้วย  อมตา ปิยะวานิชย์ ,ราชนิกร แก้วดี ,ชนะ ล้อแสงทอง ,เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ ,กฤตินท์ เกียรติเมธา

เปิดแสดงทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน ศกนี้ เวลาทุ่มครึ่ง

บัตรราคา  1000 , 800 และ 500 บาท (นักเรียน นักศึกษา 150 บาท)

จำหน่ายบัตรที่ Totalreservation ทุกสาขา โทร 02 833 5555

www.totalreservation.com

วิกหัวหิน โทร 032 827815, 032 827817 www.vichuahin.com

หรือสอบถามข้อมูลที่ ภัทราวดีเธียเตอร์ โทร. 024127287-8

www.patravaditheatre.com

You may also like...