ละครเวทีเรื่องแรกของคณะไอซีที ม. ศิลปากร ล่า-ท้า-ฝัน

สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิใจเสนอ ละครเวทีเรื่องแรก ล่า-ท้า-ฝัน ดัดแปลงจากบทละครเยอรมันเรื่อง Creeps ของ Lutz Hubner สาว 3 คน 3 สไตล์ 3 กับการคัดเลือกเป็น VJ ในรายการ BE yourself BE your style @ BE Channel
“แล้วใครจะไปถึงฝัน?”ร่วมค้นหาฝันกับพวกเธอได้วันที่ 8-9-10 มกราคม 2553

รอบการแสดง
รอบที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 19.30 น.
รอบที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น.
รอบที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 18.00 น.
รอบที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น.

แสดงโดย
ภัทรา หงษ์ทอง, ช่วงอรุณ เศวตเลข, ธนันดา เทพสิงห์ร่วมด้วยฟารีดา จิราพันธุ์, นวพร รุ่งศรี และ นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3กำกับการแสดงโดย สินีนาฏ เกษประไพแสดงที่ หอประชุมสถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ.ทองหล่อ)
บัตรราคา 150 บาททุกที่นั่งจำหน่ายบัตรที่ร้านน้องท่าพระจันทร์และร้านดีเจสยาม

สอบถามเพิ่มเติมและจองบัตรโทร 085-930 2310
E-mail : Lakornictsu@hotmail.com
http://www.ict.su.ac.th/lakorn/

You may also like...