Miko Kuro’s Midnight Tea

มิดไนท์ ที โดยมิโกะ กุโร (Miko Kuro’s Midnight Tea) เป็นโปรเจ็คท์ทางศิลปะที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างคนที่ไม่เคยพบกันมาก่อนมิดไนท์ ที เป็นโปรเจ็คท์ที่ได้จัดทำมาแล้วในหอศิลป์ต่าง ๆ ทั่วโลก คืนแห่งศิลปะ มิดไนท์ ที ที่จะจัดขึ้นที่ละลานตา ไฟน์อาร์ตจะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่ละลานตา ไฟน์อาร์ต โดยเป็นการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างศิลปินผู้ทำงานด้านศิลปะทั้งหมด 14 คน มีแขกรับเชิญ 12 คนที่เป็นศิลปินในประเทศไทย ซึ่งจะมาพบกันในเวลาเที่ยงคืน เพื่อมีส่วนร่วมในโปรเจ็คท์ทางศิลปะเพื่อผู้หญิง

ในครั้งนี้ มีสปอตไลท์อยู่ที่ อานาสเตเชีย โทลเบิร์ท ศิลปินเชื้อชาติไฮติ ซึ่งจะใช้ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรากเหง้าของเธอในไฮติเพืื่อสื่อสารกับแขกรับเชิญทั้ง 12 คน ผ่านบทกวี ท่วงท่า และศิลปะการบำบัด ทั้งนี้ นาตาชา มาริน หรือสมญานามว่า “มิโกะ กุโร” ศิลปินผู้ริเริ่มจัดโปรเจ็คท์มิดไนท์ ที จะเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์พิธีกรรมทางศิลปะที่ให้เกียรติ และเทิดทูนผู้หญิง

คืนแห่งศิลปะ มิดไนท์ ที ใช้พิธีการดื่มชา ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะให้เป็นพื้นที่ที่ให้ประสบการณ์พิเศษแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยได้จัดมาแล้วทั่วโลก ซึ่งแต่ละครั้งได้มีการบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐานทางศิลปะในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานได้รับการเชือเชิญให้ปลดปล่อยตัวตนของตน และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมทางศิลปะ

ค่าบัตรชมงานราคา 300 บาท ท่านที่สนใจร่วมทำงานเบื้องหลังกับโปรเจ็คท์นี้สามารถตอบรับการร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ : www.mikokuro.com

เกี่ยวกับนาตาชา มาริน
นาตาชา มาริน เป็นศิลปินด้านคอนเซ็ปช่วล และเป็นผู้ริเริ่่่มโครงการ มิดไนท์ ที โดยมิโกะ กุโร มาตั้งแต่ปี 2551ทั้งนี้ นาตาชา ได้จัดกิจกรรมมิดไนท์ ที ในหอศิลป์ในประเทศต่าง ๆ มาแล้วมากมาย อาทิ กรีซ ฝรั่งเศส จีน แคนาดา สหรัฐอเมริกา อินเดีย และฟินแลนด์ มิดไนท์ ที มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาการแปรสภาพของศิลปะและบทกวี ผ่านพิธีกรรมทางศิลปะ และการมีส่วนร่วมของคนแปลกหน้า

Miko Kuro’s Midnight Tea
วันที่ : 11 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ถึงตีสาม
สถานที่ : ละลานตา ไฟน์อาร์ต
เบอร์โทร : 02-204-0583, 02-260-5381
อีเมล : info@lalanta.com

You may also like...