เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม มอบเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาไทย

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้เอซกรุ๊ป หนึ่งในบริษัทรับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มอบเงินสนับสนุนแผนกิจกรรมเพื่อสังคมแก่นักศึกษาไทย 3 โครงการรวมมูลค่า 200,000 บาท จากการส่งแผนกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าแข่งขันในโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซ ในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าเงินสนับสนุน 100,000 บาท ได้แก่ โครงการ “กล้าดอกปีบ รุ่นใหม่ หัวใจอาสา พัฒนาชุมชน” โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สุรินทร์ กว่า 100 คน มุ่งจัดกิจกรรมมอบความรู้ด้านสุขภาพให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน วัยรุ่น และผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 500 คนในชุมชนท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพและสังคม โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของโครงการ อาทิ การจัดอบรมพ่อแม่ในด้านพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนการให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านการฉายภาพยนตร์ และการเยี่ยมผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โครงการนี้ยังมุ่งหวังสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักศึกษาพยาบาลในการดูแลชุมชนของตนเองเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในหลายพื้นที่ของจ.สุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ 2 ทีมประกอบด้วยโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยสีเขียว” โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีและโครงการ “นักสืบธรรมชาติสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ชุมชนไร้ควัน ไร้คาร์บอน” โดยสภาเด็กและเยาวชน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และนักเรียนโรงเรียนไชยปราการโดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุน ทีมละ 50,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ “มัคคุเทศก์น้อยสีเขียว” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีจำนวน 20 คนจากคณะรัฐศาสตร์จะจัดการอบรมเยาวชนในพื้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง ให้สามารถนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลน พร้อมมอบความรู้ให้เยาวชนสามารถดูแลชุมชนได้ นอกจากนี้ กิจกรรมยังรวมถึงการซ่อมแซมสะพานไม้ในป่าชายเลนและร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ปากน้ำประแส ระยอง

และโครงการ “นักสืบธรรมชาติสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ชุมชนไร้ควัน ไร้คาร์บอน” โดยสภาเด็กและเยาวชน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และโรงเรียนไชยปราการจะร่วมกันฝึกอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลายกว่า 40 คนในชุมชนเพื่อสร้าง “นักสืบสีเขียว” รวมทั้งสำรวจพื้นที่รอบอำเภอไชยปราการ และสร้าง “แผนที่สีเขียว” ซึ่งจะรวบรวมจุดพื้นที่สีเขียว และพื้นที่มลพิษ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนต่อไป โครงการยังรวมถึงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนไร้ควัน ไร้คาร์บอน เพื่อมอบความรู้ให้แก่ชุมชนในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด กล่าวว่า “ เอซมีความยินดีที่ได้เห็นโครงการที่น่าสนใจของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งการคัดเลือกทีมผู้ชนะค่อนข้างยาก เนื่องจากทุกโครงการแสดงถึงความตั้งใจจริงของนักศึกษาในการตอบแทนสังคม อย่างไรก็ตาม เราก็ได้คัดเลือกทีมผู้ชนะสามทีมที่สอดคล้องกับปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคมของเอซมากที่สุดในด้านการพัฒนาการศึกษา สุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม”

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เราเชื่อมั่นว่าทั้ง3 ทีมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคม เรามีความตื่นเต้นที่จะได้เห็นการพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม”

นอกเหนือจากเงินรางวัลสนับสนุนและการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมตามแผนกิจรรมที่เสนอให้เป็นจริง ทีมที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ทีมจะได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมกับเอซ ในกิจกรรม Regional Day ofServiceซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พนักงานเอซทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่เอซดำเนินธุรกิจอยู่ โดยนับเป็นกิจกรรมที่เอซปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2555

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม http://www.acegroup.com/th-th/ หรือโทร 02-611-4040 ต่อ5129 หรือ Thailand.ACECSR@acegroup.com

เกี่ยวกับเอซในประเทศไทย
เอซ กรุ๊ปนับเป็นหนึ่งในบริษัทรับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยมีสาขาในประเทศต่าง ๆ กว่า 54 ประเทศทั่วโลก เอซให้บริการด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ประกันภัยต่อ และประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเอซ ลิมิเต็ด บริษัทแม่ของ เอซ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE:ACE) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 เอซ กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำในระดับ AA โดย Standard & Poor’s และ A++ โดย A.M. Best

เอซมีรากฐานอันยาวนานในประเทศไทยมากว่า40 ปีผ่านการเข้าซื้อกิจการ โดยให้บริการทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตธุรกิจประกันวินาศภัยของเอซในประเทศไทย เป็นสาขาของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินในระดับ AA- โดย Standard & Poor’s ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของเอซครอบคลุมประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกประกันภัยทางการเงินและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร รวมทั้งยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพที่หลากหลายให้กับลูกค้ารายย่อย ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการตลาดทางตรง ซึ่งเป็นความชำนาญของเอซ เอซ นับเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ เนื่องจากมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งมอบความไว้วางใจให้เอซนำเสนอกรมธรรม์ที่มอบความคุ้มครอง ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและพนักงานของพันธมิตรของเรา

บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการทางการเงินและความมั่นคงที่แตกต่างของลูกค้า นอกจากช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนประมาณ3,000 คนแล้ว เอซ ไลฟ์ ยังร่วมกับสถาบันการเงิน และบริษัทต่าง ๆ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้าและพนักงานของบริษัทแต่ละแห่ง

บริษัท วิวาลดี้ พับลิค รีเลชั่นส์
เบอร์โทร : 0-2612-2253 ต่อ 103

You may also like...