เทพพิทักษ์ธรรม

เรื่องราวของเทพเทวดาที่อยู่ในทรรศนะความเชื่อของคนไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในปัจจุบันเริ่มเสื่อมคลาย ผิดเพี้ยนลงไปมาก ผู้คนต่างสวดอ้อนวอนขอพรจากเทพต่างๆ ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้ว การกระทำของตนเองต่่างหากเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเอง เทพเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้มนุษย์กระทำกุศลกรรมดีเพื่อขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง

นิทรรศการ : เทพพิทักษ์ธรรม
ศิลปิน : มหัทธนา ปฐมสุข
วันที่ : 1-16 กันยายน 57
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 0-2-2183-709 / 085-945-7746
ติดต่อศิลปิน : 096-2919-790

You may also like...