โอกาส

1 ทศวรรษ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด กับ 15 เรื่องสร้างสรรค์ ใน 6 ประเภทงานเขียน ที่ร้อยเรียงโอกาสเข้าเป็นหนึ่งเดียว

ผู้เขียน : รวมนักเขียน
ISBN : 9789748132754
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Cuisine
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140

You may also like...