แค่เป็นเธอ

ศิลปิน : ตู่ ภพธร
อัลบัม :

เนื้อเพลง : แค่เป็นเธอ
love… อยากให้เธอมองเห็นตัวเธอเองผ่านสายตาฉัน
เพราะว่ามัน ยากเกินจะอธิบายด้วยถ้อยคำ ให้เธอฟัง ให้เธอเข้าใจ

ว่าที่เธอคิดที่เธอกังวลอยู่ทุกวัน
ต่างกับภาพที่ฉันมองเห็นอยู่ เธอจะรู้บ้างไหม

ว่าเธอทั้งสวยและทั้งดูดี
โดยไม่ต้องเสริมอะไรก็ Sexy
แค่เธอเป็นตัวเองเท่านั้น แค่เป็นเธอคนนี้ มันดีแล้ว
เธอไม่ต้องลดต้องเพิ่มอะไร อยากขอให้มั่นใจ
you’re the only girl in my eyes
อยากให้รู้ไว้คนดี

เธอ… ไม่มั่นใจกับภาพในกระจกที่เธอเห็น
สิ่งที่เธอนั้นเป็น กับสิ่งที่ใครๆเค้ามองว่าดี วัดอย่างไร ไม่เคยเขัาใจ

and it’s like, I found my diamond in the biggest crowd
want you to know so I sing it loud
เธอจะไปมองใครๆเพื่อเปรียบเทียบทำไม
you’re the only girl I know that can make me smile
that’s why… you always got me coming back
ใคร… จะเป็นอย่างเธอ who can replace that
a beauty head to toe
beautiful soul
it’s unbelievable
you’re something special

You may also like...