กสอ สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่แฟชั่นไทยใน 5 ย่านธุรกิจ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สร้างปรากฏการณ์ทางแฟชั่นรูปแบบใหม่ที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง “แฟชั่น คน และสถานที่” เข้าด้วยกัน ผ่านกิจกรรม “บางกอก แฟชั่น อเวนิว 2014”(Bangkok Fashion Avenue 2014) โดยมีนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก 3 เล่ม คือ แอล (ELLE), แมรี แคลร์ (Marie Claire) และแอล เมน (ELLE Men) รับผิดชอบเป็นผู้นำในการจัดแฟชั่นโชว์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปิดถนนสายสำคัญที่เป็นศูนย์รวมแหล่งซื้อขายแฟชั่น และเครื่องประดับ 5 แห่งทั่วกรุงเทพฯ จัดแฟชั่นโชว์ในรูปแบบที่ต่างกัน เพื่อสร้างให้เกิดกระแสแฟชั่นไทยฟีเวอร์สำหรับประชาชนทั่วไปได้ตื่นตัวและตระหนักถึงเอกลักษณ์ของแต่ละย่านแฟชั่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2557 ใน 5 ย่านธุรกิจได้แก่ จตุจักร บางลำพู ประตูน้ำ สุขุมวิท และสยาม

นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ เชิงธุรกิจแฟชั่น“แฟชั่น บิสสิเนส ฟอรั่ม” (Fashion Business Forum) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความรู้ในด้านแฟชั่นและเสริมสร้างธุรกิจของตัวเองและงานแฟชั่นโชว์กาล่าดินเนอร์ เพื่อแสดงผลงานของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ คาดว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 15,000 คน โดยจัดแถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรมดังกล่าว วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท (สุขุมวิท 24) มีนักออกแบบรุ่นใหม่และนักออกแบบแฟชั่นเจ้าของกิจการร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมแฟชั่น วีค (Fashion Week) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าแฟชั่นหลังจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความตื่นตัวให้วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย จึงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง 3 สาขา ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งในการพัฒนานั้น จำเป็นต้องพัฒนาทั้งนวัตกรรม (Innovative) ผลิตภาพในการผลิต (Productivity) การออกแบบ (Design) และการตลาด (Marketing) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายเท่าในสินค้าแฟชั่นขั้นสุดท้าย (End Products) รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวให้ทราบว่าเมืองไทยนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ยังมีแหล่งแฟชั่นและสินค้าแฟชั่นที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเที่ยวและซื้อกลับไป โดยตั้งเป้าประเทศไทยเป็น “สวรรค์แห่งการช็อปปิ้ง (Fashion Shopping Paradise)” สำหรับทั้งนักลงทุน และนักท่องเที่ยว ดังนั้นจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดแหล่ง ช็อปปิ้งที่หลากหลายทั้งในมิติของพื้นที่และสินค้าเฉพาะอย่าง

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้กำหนด “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นผู้ซื้อและนักท่องเที่ยว ให้ทราบถึงศักยภาพของย่านการค้าแฟชั่นในกรุงเทพมหานคร ด้วยการนำเสนอความสามารถอันหลากหลายของผู้ผลิตและนักออกแบบสินค้าแฟชั่นไทย ตลอดจนสร้างกระแสความนิยมให้กับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในการเลือกใช้สินค้าแบรนด์ไทยที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ แต่แฝงไปด้วยความทันสมัย รวมทั้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าในแหล่งแฟชั่นต่าง ๆ มองเห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รองรับการเติบโตของตลาดแฟชั่นในอนาคต จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “บางกอก แฟชั่น อเวนิว 2014” (Bangkok Fashion Avenue 2014) ภายใต้แนวคิด “เอฟรี่แวร์ อีส แฟชั่น (Everywhere is Fashion) เพราะแฟชั่นอยู่ทุกหนแห่ง” โดยนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยในเครือของ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินจัดโครงการทั้งหมด โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ Bangkok Fashion Avenue 2014 โดยกิจกรรมแรกเป็นการจัดแฟชั่นโชว์ 5 รูปแบบ ซึ่งจะเดินสายจัดกิจกรรมแฟชั่น 5 ย่านการค้าแฟชั่นสำคัญของกรุงเทพฯและกิจกรรมที่สองคือ Fashion Business Forum เป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรักแฟชั่นประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น ซึ่งแต่ละย่านก็จะมีแนวความคิดแตกต่างกันไปสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของย่านนั้นๆ ได้แก่

– ย่านการค้าจตุจักร : สไตล์ อิเคลคทิค (STYLE ECLECTIC) ในแนวคิด From Runway to Real way โดยเลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากร้านในย่านจตุจักรที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากรันเวย์ แต่สามารถสวมใส่เดินบนท้องถนนในชีวิตประจำวันได้ เกิดเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ผสมผสานกับดนตรีเพื่อให้เกิดความสนุกและเข้าถึงได้

– ย่านการค้าบางลำพู : คัลเจอร์แอนด์ไวลด์ (CULTURE & WILD) โดยเฉพาะย่านถนนข้าวสาร เป็นแหล่งช็อปปิ้งและท่องเที่ยวกลางคืนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ มีความเป็นแฟชั่นที่อินดี้เฉพาะตัว จึงเป็นการผสมผสานของความเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านทางแฟชั่นโชว์ที่สร้างสรรค์พิเศษ

– ย่านการค้าประตูน้ำ : แฟชั่น ฟอร์ ฟัน (FASHION FOR FUN) เป็นย่านการค้าที่มีสินค้าแฟชั่นหลากหลาย และเป็นแหล่งการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รูปแบบแฟชั่นโชว์จึงเป็นผสมผสานแนวมิกส์แอนด์แมทช์ (mix and match) ให้ความสนุกสนาน โดยผสมผสานเสื้อผ้าจากย่านแพลทตินั่มมาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบแฟชั่นโชว์ที่สนุก

– ย่านการค้าสุขุมวิท : ดัสค์ทิลดอว์น (DUSK TILL DAWN) ย่านสุขุมวิทเป็นใจกลางของกรุงเทพมหานคร ที่มีภาพลักษณ์ของความทันสมัยจึงเหมาะสำหรับการจัดโชว์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่น่าสนับสนุนและส่งเสริม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจจนเติบโตสามารถเปิดหน้าร้านได้ ลักษณะกิจกรรมเป็นลักษณะของการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการหน้าใหม่โดยเฉพาะ

– การค้าสยาม : แฟชั่น ฟอร์เวิร์ด (FASHION FORWARD) เป็นศูนย์กลางแฟชั่นและศูนย์รวมดีไซเนอร์ทั้งที่เป็น Trendsetter เช่น Issue, Asava, Kloset เป็นต้น และดีไซเนอร์หน้าใหม่ เช่น Kwankao, Janesuda ใจกลางเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาตลอดหลายทศวรรษ โดยมุ่งผลักดันสยาม เป็นศูนย์กลางแฟชั่นของเอเชียในอนาคต รูปแบบของโชว์จะเป็นการรวมตัวกันของ 10 ดีไซเนอร์ไทยระดับแนวหน้าและดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่เปิดร้านที่สยามรวมกัน 1 โชว์ รวมถึงการจัดปาร์ตี้หลังโชว์จบโดยวงดนตรีและดีเจร่วมสร้างความสนุก

คุณศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด กล่าวถึง การเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน Bangkok Fashion Avenue 2014 ในครั้งนี้ว่า บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ผลิตนิตยสารแฟชั่นหัวนอกระดับโลก โดยมีนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยในเครือบริษัทฯ จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ แอล (ELLE), แมรี แคลร์ (Marie Claire) และ แอล เมน (ELLE Men) ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีความเป็นสากลและมีประสบการณ์การจัดงานแฟชั่นระดับประเทศมานับไม่ถ้วน แต่สามารถผสมผสานแฟชั่นไทยและแฟชั่นสากลได้อย่างลงตัว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้หญิงและผู้ชายรุ่นใหม่และวัยทำงาน เป็นผู้นำในการจัดแฟชั่นโชว์ในรูปแบบต่างๆเพื่อเปิดถนนสายสำคัญที่เป็นศูนย์รวมแหล่งซื้อขายแฟชั่น และเครื่องประดับ ใน 5 ย่านการค้า ได้แก่ สยาม จตุจักร ประตูน้ำ บางลำพู สุขุมวิทภายใต้คอนเซ็ปท์ “เอฟรี่แวร์ อีส แฟชั่น (Everywhere is Fashion) เพราะแฟชั่นอยู่ทุกหนแห่ง” โดยดึงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของแต่ละย่านมาประยุกต์กับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในแต่ละย่าน โดยในแต่ละย่านนั้น เราจะจัดแฟชั่นโชว์ ผสมผสานกับความสนุกของดนตรี

โดยคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นแนวหน้าของไทย อาทิ บี้ เดอะสตาร์, โมเดิร์นด็อก, บิ๊กแอส, อีทีซี, แท็ตทูคัลเลอร์ และป๊อป ปองกูล รวมทั้งมีการออกบูธขายสินค้าแฟชั่นจากผู้ประกอบการแฟชั่น ณ ย่านนั้น ๆ ด้วย โดยคาดหวังว่ามีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมดนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คน
นอกเหนือจากงาน Bangkok Fashion Avenue 2014 ที่กล่าวไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความรู้ในด้านแฟชั่นและเสริมสร้างธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ทางบริษัทฯ จึงมีการจัดงานสัมมนา “แฟชั่น บิสสิเนสฟอรัม” (Fashion BusinessForum) งานสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจโดยใช้ประสบการณ์ในวงการแฟชั่นจากนิตยสารระดับโลกทั้ง 3 เล่ม อย่าง Elle, Marie Claire และ Elle Men จัดอบรมในด้านการเสริมสร้างธุรกิจและความรู้ด้านแฟชั่นในหลากหลายสาขา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบทั่วไป และจากทั้ง 5 ย่านการค้าเข้าร่วม โดยสามารถซื้อบัตรและลงทะเบียนเข้างานได้ตลอดทั้งวัน โดยการอบรบในครั้งนี้ จะครอบคลุมทั้งเรื่องของแฟชั่น การลงทุนและการเงิน รวมถึงการสร้างแบรนด์ โดยในส่วนของแฟชั่นนั้นได้รับ ความร่วมมือจากสมาคมดีไซเนอร์กรุงเทพ (Bangkok Fashion Society) นำทีมโดยนายกสมาคมฯ คุณพลพัฒน์ อัศวประภา เจ้าของแบรนด์ Asavaและ ASV ในหัวข้อ “How to be a super designer in Thailand” ทำอย่างไรสำหรับดีไซเนอร์ในการปรับเปลี่ยน passion ให้กลายเป็นธุรกิจไปได้ด้วย ในส่วนของการสร้างแบรนด์และหาแรงบันดาลใจ นำทีมโดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้บริหารมืออาชีพผู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างสรรค์แบรนด์ ให้กลายเป็นแบรนด์ชั้นนำกับตัวอย่างของการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในหัวข้อ The Path of 1) Panpuri : Path to World Class Luxury Brand 2) Sappe & Jib : From rags to rich, from SME to billionaires 3) Patinya : From fashion editor to designer และอีกส่วนคือการบริหารการเงินในการลงทุนทำธุรกิจแฟชั่น งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokfashionavenue.com

นอกจากนี้ ทางสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ ซีไอดีไอ (Chanapatana International Design Institute: CIDI) สถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อการพัฒนาคนไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งบ่มเพาะดีไซเนอร์หน้าใหม่หลากหลายสาขาให้ก้าวเข้าสู่ “วิถีมืออาชีพ” ระดับแนวหน้า จะมีการสร้างสรรค์แฟชั่นโชว์ครั้งพิเศษ The Fresh-Faced Collection ในงาน ELLE’s 20th Anniversary Celebration ที่จะนำเสนอคอลเล็กชั่นผลงานจากดีไซเนอร์รุ่นใหม่ผู้ชนะการประกวดจากสถาบันฯ ในโครงการ “Star Fashion Search 2014” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รักในการออกแบบเสื้อผ้า หลงใหลในการออกแบบเครื่องหนัง คลั่งไคล้ในการออกแบบเครื่องประดับ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็น “ดีไซน์เนอร์มืออาชีพ” ในอนาคตอันใกล้ โดยจะโชว์ชุดจากผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 15 ชุดเป็นชุดเปิดงานร่วมกับแฟชั่นโชว์พิเศษ 42 ชุด จากดีไซเนอร์ไทยชั้นนำอีก 21 แบรนด์ในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ ELLE’s 20th Anniversary Celebration : Fashion Tribute Collection เฉพาะแขกรับเชิญผู้มีเกียรติระดับประเทศในวงการแฟชั่นไทย และแขกผู้มีเกียรติจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในวันที่ 27 กันยายน 2557 ที่จะถึงนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ คาดหวังว่าในกิจกรรมตลอด 3 เดือนนี้จะเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนแฟชั่นให้เข้าไปใกล้กับผู้คน เข้าไปในชุมชนและสังคมทุกรูปแบบ เพราะแฟชั่นเป็นเรื่องใกล้ตัว หรืออยู่รอบๆ ตัวเราทุกคน ที่สำคัญแฟชั่นเป็นกิจกรรมที่พร้อมคืนความสุขให้ประชาชนเช่นกัน ทั้งนี้ งาน Bangkok Fashion Avenue 2014 จะจัดขึ้น ณ 5 ย่านแฟชั่นหลักของกรุงเทพฯ ได้แก่ ย่านจตุจักร ณ ศูนย์การค้าโครงการJJ Green วันที่ 6 กันยายน 2557, ย่านบางลำพู ณ สวนสันติชัยปราการ วันที่ 20 กันยายน 2557, ย่านประตูน้ำ ณ ศูนย์การค้าแพลทตินัม วันที่ 18 ตุลาคม 2557, ย่านสุขุมวิท ณ อารีน่า 10 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 และย่านสยาม ณ พาร์ค พารากอน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด จัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการจัดกิจกรรม“บางกอก แฟชั่น อเวนิว 2014” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท (สุขุมวิท 24) พร้อมแฟชั่นโชว์สุดอลังการโดยนางแบบมืออาชีพ มีนักออกแบบรุ่นใหม่และนักออกแบบแฟชั่นเจ้าของกิจการร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด โทรศัพท์ 0-988-17-8027 หรือ www.bangkokfashionavenue.com / www.ellethailand.com / www.ellementhailand.com หรือที่หน้าเพจ Facebook : ELLEThailand / MarieClaireThailand / ElleMenThailand และสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4571-73 ,4521 หรือเข้าไปที่ http://www.dip.go.th

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร : 02-202-4414-18 

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
คุณสถามน
เบอร์โทร : 086-886-8868
อีเมล : jcpr.newsroom@gmail.com

You may also like...