ห้องสมุดวัฒนธรรม : ห้องสมุดดิจิตอลของท่าน

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมเป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการห้องสมุดดิจิตอลของสมาคมฝรั่งเศสและของหน่วยงาน Institut Français ได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย

ท่านปรารถนาจะไปใช้บริการห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศสได้บ่อยขึ้น แต่กลับไม่มีเวลาว่างมากเท่าไรนักใช่ไหม ท่านปรารถนาจะรู้จักวัฒนธรรมฝรั่งเศสแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรใช่ไหม สิ่งเหล่านี้มิใช่ปัญหาอีกต่อไป !

ท่านเพียงแค่คลิ๊กไปที่ห้องสมุดวัฒนธรรม (Culturethèque) ก็จะสามารถเข้าถึงกับทรัพยากรสารสนเทศหลายพันประเภทผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วีดีโอ หนังสือเสียง หนังสือการ์ตูน วารสาร ดนตรี หรือคู่มือการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส…

ขอเชิญพบกับทรัพยากรสารสนเทศร่วมสมัยในภาษาฝรั่งเศสมากมายหลากหลายประเภทที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาที่ท่านสะดวก !
– สามารถสมัครใช้บริการห้องสมุดวัฒนธรรมได้ที่ห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งของเครือข่ายสมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทย
– สมาชิกและนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
– ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอยู่ที่ 360 บาทต่อปีสำหรับครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร : 02-670-4240 หรือ mediatheque@afthailande.org

 

Culturethèque: your online library

As of Thursday, Aug. 14, the online multimedia library of the Alliance Française and the Institut Français is accessible throughout Thailand!

You would like to spend more time at the Media Library but can never find the time? Are you eager to explore French culture but are not sure where to start?
Problem solved! With Culturethèque, you can access in a few strokes countless documents in all formats from your own computer or mobile devices: books, videos, audiobooks, graphic novels and comic books, magazines, music, French-language learning tools.
Discover the wealth of French documents available today online whenever and from wherever you wish!

– Culturethèque registration can be done in Thailand at any of the Alliances Françaises’ media libraries
– Registration is free for members and students of the Alliance Française
– Media-library registration fee is 360 baht, per year for teachers and students of Thailand’s public schools

For more information: 02-670-4240 – mediatheque@afthailande.org

 

Culturethèque : votre bibliothèque numérique

À partir du jeudi 14 août, la médiathèque numérique de l’Alliance française et de l’Institut français est accessible partout en Thaïlande !

Vous aimeriez fréquenter plus souvent la médiathèque mais vous n’avez pas trop le temps ? Découvrir la culture française mais vous ne savez pas comment ? Ce n’est plus un problème !
Avec Culturethèque, vous pouvez accéder en quelques clics à des milliers de ressources documentaires depuis votre ordinateur ou vos supports mobiles : livres, vidéos, livres audio, bandes dessinées, revues, musique, ressources pour l’apprentissage de la langue française…
Découvrez la richesse de l’offre numérique française contemporaine quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez !

– L’inscription à Culturethèque se fait sur place, dans l’une des médiathèques du réseau des Alliances françaises de Thaïlande.
– L’inscription est gratuite pour les membres et les élèves de l’Alliance française.
– Les frais d’inscription dans une médiathèque s’élèvent à 360 bahts/an pour les professeurs et les étudiants des établissements scolaires publics thaïlandais.

Renseignements : 02-670-4240 – mediatheque@afthailande.org

You may also like...