ภาพเขียนแห่งรัก

หากเชื่อว่าจิตรกรรมมีความ “ลึก” มากพอที่จะเก็บรักษาเรื่องราวของชีวิตไว้ได้
คงไม่ยากนักที่ศิลปินจะสอดแทรกเรื่องส่วนตัวให้เข้าไปซ้อนอยู่ในผลงานของตัวเอง อย่างน้อยการเขียนบันทึกกับการวาดรูปก็มักเป็นสิ่งที่จิตรกรบางคนมักจะปฏิบัติโดยไม่แยกออกจากกัน อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งในกระแสของการทำงานจิตรกรรมในยุคสมัยที่จิตรกรไม่ได้เพียงแสดงให้เห็นความลึกด้วยความลวงทางจิตวิทยาสี หรือทัศนียวิทยา

ทว่าสำบัดสำนวนของจิตรกรรมที่บอกเล่าเกี่ยวกับความลึกยังถูกค้นคว้าอยู่เสมอ เมื่อ “ความรัก” ได้กลายมาเป็นโจทย์ท้าทายในงานจิตรกรรมของอรรถสิทธิ์ เป็นภาพเขียนแห่งความรักที่ดำเนินคู่ขนานไปกับฉากหน้าแห่งโลกความจริง ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ดังบทละครแห่งความรักที่ยังต้องดำเนินโลดแล่นไปในความทรงจำ ความคาดหวัง และความไฝ่ฝันของชีวิต

 

นิทรรศการ : ภาพเขียนแห่งรัก
ศิลปิน :  อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน
วันที่ : 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2555
สถานที่ : นำทอง แกลลอรี
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : www.gallerynumthong.com.

 

You may also like...