Devi

100 ต้นสนแกลเลอรี่ ขอเสนอนิทรรศการ “เทวี | Devi”โดยธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ กับผลงานเทคนิคจัดจ้าน ในฐานะจิตรกรที่นำความสนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้ในการทำงานจิตรกรรม ธเนศได้ใช้การนำเสนอภาพสรีระผู้หญิงอย่างตรงไปตรงมาและการเลือกใช้สีบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่เพื่อนำไปสู่การรับรู้ในมุมมองใหม่ที่มีต่อภาพเรือนร่างของผู้หญิงเปลือยในอิริยาบถต่างๆ

นิทรรศการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้พิจารณาการมองเรื่องเพศและความงามในอุดมคติผ่านทรรศนะส่วนตัวโดยอาจมองว่าเป็นสุนทรียะเรื่องหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมจรรยา หรือเป็นวัตถุทางเพศสำหรับการบริโภคก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคน

นิทรรศการเทวี ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ 8 ภาพ ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดงานนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ : “เทวี | Devi”
ศิลปิน : ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ
วันที่ : 21 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2557
สถานที่ : 100 ต้นสนแกลเลอรี่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-6841-527, 086-884-6254
อีเมล : info@100tonsongallery.com

You may also like...