เปิดนิทรรศการ สีสันแห่งท้องทุ่ง

ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ให้เกียรติเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “สีสันแห่งท้องทุ่ง” ผลงานของ ประมวล ตั้งมี โดยมี มร.ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์, ศรีสุภางค์ มอริส, อวัสดา ปกมนตรี, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, พณิชนาฎ แย้มเพกา และ ฯลฯ ร่วมงาน เพื่อนำรายได้สมทบทุน ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส จัดโดย อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ณ ลานนิทรรศการชั้น 3 ของโรงแรมฯ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ณิชยา ชัยวิสุทธิ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 02-653-9000 ต่อ 5020-1

You may also like...