เลาะ : Remove

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ชีวิตในจังหวัดมหาสารคามเป็นระยะเวลา 6 ปี ถ่ายทอดผ่านรูปร่าง รูปทรง ลวดลาย ตัวเลขและภาษาถิ่นอีสาน ในรูปแบบของหนังสือ แผ่นอลูมิเนียม ตะแกรงฉีกและแผ่นสังกะสีถูกนำมาใช้ในคุณลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษ ที่เปื้อน ไหม้ ยับ แช่น้ำ เจาะหรือเลาะออก คำว่า “เลาะ” ซึ่งแปลว่า การเอาออก ใช้หมายถึง การเที่ยว ตระเวน เดินทาง ในภาษาอีสาน

นิทรรศการ :  เลาะ (Remove)
ศิลปิน : เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ (Jedsada Tangtrakulwong)
วันที่ : 9-26 สิงหาคม 2555
สถานที่ : อาคารจามจุรี 8 หอศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ :  02-218-3709

 

You may also like...